Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Næringsplan

Næringsplan

Oppdatert: 16.10.2019 13.54.17

Handlingsplan for næringsarbeidet i Stavanger kommune ble vedtatt i august 2018. Planen skal revideres ifm kommunesammenslåingen med Rennesøy og Finnøy. Arbeidet med næringsplan er igangsatt. Ny næringsplan vil ta utgangspunkt i i kommuneplan, samfunnsdel og strategisk næringsplan for regionen. Mer informasjon vil bli lagt ut etter hvert.

Prosess

Arbeidet med ny strategisk næringsplan startet i oktober 2019. 

Dette skjer i andre steg

Her kan dere beskrive hva som skjer i tredje steg

Planen skal til endelig behandling i løpet av 2020. 

1. Oppstart av planarbeid

Arbeidet med ny strategisk næringsplan startet i oktober 2019. 

2. Steg 2

Dette skjer i andre steg

3. Steg 3

Her kan dere beskrive hva som skjer i tredje steg

4. Endelig behandling i kommunestyret

Planen skal til endelig behandling i løpet av 2020. 

Planprogram

Status per oktober

Eksisterende planer

Her kommer en oversikt over relevante planer som er knyttet til arbeidet med næringsplan. 

Medvirkning

Her kommer informasjon om medvirkningsarbeidet knyttet til planen. 

Fakta om næringslivet i regionen

Aktørbildet

Her kommer en oversikt over sentrale aktører i regionens næringsliv. 

Innhold Lukk