Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Næringsplan

Næringsplan

Oppdatert: 03.02.2020 10.23.09

Handlingsplan for næringsarbeidet i daværende Stavanger kommune ble vedtatt i august 2018. Planen er under revidering etter kommunesammenslåingen med Rennesøy og Finnøy. Arbeidet med næringsplan er igangsatt. Den nye næringsplanen vil ta utgangspunkt i i kommuneplan, samfunnsdel og strategisk næringsplan for regionen. Mer informasjon vil bli lagt ut etter hvert.

Strategisk næringsplan for Rennesøy kommune 2011-2022

Planprogram

Status per oktober

Medvirkning

Her kommer informasjon om medvirkningsarbeidet knyttet til planen. 

Fakta om næringslivet i regionen

Aktørbildet

Her kommer en oversikt over sentrale aktører i regionens næringsliv. 

Innhold Lukk