Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Økonomisk støtte til næringsutvikling

Økonomisk støtte til næringsutvikling

kort fortalt

Kommunen gir økonomiske bidrag til næringsutvikling: 

 • Stavanger kommune jobber med omstilling av næringslivet. Du kan søke om støtte til prosjekter innenfor våre strategiske satsningsområder: 
  • Energihovedstaden
  • Landbruk og havbruk
  • Industri, teknologi og kompetanse
  • Opplevelser, reiseliv og kultur
 • Under koronapandemien har Stavanger kommune hatt ulike støtteordninger til lokalt næringsliv. Se hva du kan søke på og hvem som har mottatt støtte. 

Stavanger kommune kan gi generell støtte som har som formål:

 • å bidra til allsidig næringsutvikling
 • å støtte opp under vårt hovedmål - Stavanger skal være blant de beste byene på konkurransekraft og verdiskaping.

Støtte til prosjekter innenfor strategiske satsningsområder

Kommunestyret stiller årlig midler til disposisjon for utvikling og etablering av nye prosjekter som kan bidra til omstilling av næringslivet i regionen.

Vi kan gi tilskudd til tiltak som har betydning for større deler av næringslivet, og som faller inn under fire strategiske satsningsområder definert i Næringsstrategien:

 • Energihovedstaden
 • Landbruk og havbruk 
 • Industri, teknolgi og kompetanse
 • Opplevelser, reiseliv og kultur

Her kan du søke om økonomisk støtte til næringsutvikling. Er du aktør innen kultur har kommunen også flere støtteordninger innen kulturfeltet. 

Tilskudd til enkeltforetak gis normalt ikke, kun under spesielle forutsetning dersom tiltaket er av interesse for større deler av næringslivet. 

Før du søker kan det være lurt å lese igjennom dette: 

Koronamidler til næringslivet

Stavanger kommune har i løpet av pandemien delt ut midler i flere omganger til virksomheter som er sterkt rammet av smitteverntiltak.

Det er nå mulig for grundere og lokale næringsaktører å søke på to nye støtteordninger med søknadsfrist 8. oktober. Les mer om ordningene og finn søknadsskjema her. 

Les mer og se hvilke bedrifter som har fått støtte.

 

Kontaktinformasjon

Anne Woie, næringssjef

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no
Grethe Andersen, jpg

Grethe Andersen

rådgiver

Mobil:
982 51 735
Telefon:
51 50 70 65
E-post:
grethe.andersen@stavanger.kommune.no