Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Økonomisk støtte til næringsutvikling

Økonomisk støtte til næringsutvikling

kort fortalt

Kommunen gir økonomiske bidrag til næringsutvikling: 

  • 211 virksomheter får koronamidler. Søknadsfristen var 6. april. I alt ble det delt ut 49,5 millioner kroner i direkte kompensasjon til lokalt næringsliv som er rammet av smitteverntiltak.
  • Du kan søke støtte til prosjekter innenfor strategiske satsningsområder. 
  • Stavanger kommune gir tilskudd til ulike kulturformål og kulturaktører. 

Stavanger kommune kan gi generell støtte som har som formål:

  • å bidra til allsidig næringsutvikling
  • å støtte opp under vårt hovedmål - Stavanger skal være blant de beste byene på konkurransekraft og verdiskaping.

Koronamidler til næringslivet

Stavanger kommune delte i april ut 49,5 millioner kroner i direkte kompensasjon til lokalt næringsliv som er rammet av smitteverntiltak. Tildelingen skjedde gjennom en søkeprosess, med søknadsfrist 6. april. 

Det ble søkt om støtte til 281 prosjekter, av disse fikk 211 innvilget støtte.

Les mer og se hvilke bedifter som fikk støtte.

Ekstraordinært næringsfond

Stavanger kommune fikk tildelt drøye 3,9 millioner kroner i statlige midler, som et ekstraordinært næringsfond. Formålet var å motvirke skadevirkningene på økonomi og næringsliv som følge av smittevernstiltakene. Midlene har blitt fordelt ut til næringslivet.  

Støtte til prosjekter innenfor strategiske satsningsområder

Kommunestyret stiller årlig midler til disposisjon for utvikling og etablering av nye prosjekter.

Vi kan gi tilskudd til tiltak som har betydning for større deler av næringslivet, og som faller inn under fire strategiske satsningsområder: Kompetanse, omstilling, attraktivitet og internasjonalisering.

Tilskudd til enkeltforetak gis normalt ikke, kun under spesielle forutsetning dersom tiltaket er av interesse for større deler av næringslivet. 

Før du søker kan det være lurt å lese igjennom dette: 

Støtte til kulturformål

Kommunen har også flere støtteordninger innen kulturfeltet

Kontaktinformasjon

Anne Woie, næringssjef

Anne Woie

næringssjef

Mobil:
995 12 623
Telefon:
51 50 73 48
E-post:
anne.woie@stavanger.kommune.no
Grethe Andersen, jpg

Grethe Andersen

rådgiver

Mobil:
982 51 735
Telefon:
51 50 70 65
E-post:
grethe.andersen@stavanger.kommune.no