Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Skatt og avgift
 4. Betalingsvansker skatt
 5. Betalingsavtale for skatt

Betalingsavtale for skatt

Kort fortalt

En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Skatten skal som hovedregel betales innen fristen

Betaler du ikke ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Hvis du fortsatt lar være å betale, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning.

Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.

Vilkår for å få betalingsavtale

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

 • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
 • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
 • Tilbudet må være det beste du kan komme med
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

Det finnes tre forskjellige søknader om betalingsavtale:

 1. Betalingsavtale for personlig skattyter
 2. Betalingsavtale på grunn av sykdom, dødsfall mv.
 3. Betalingsavtale for upersonlig skattyter


Slik søker du om betalingsavtale - personlig skattyter

Er du lønnsmottaker, pensjonist, driver enkeltpersonforetak eller er deltaker i ansvarlig selskap, er du personlig skattyter.

Søk om betalingsavtale for personlig skattyter elektronisk her.

 • Alle inntekter og utgifter må dokumenteres
 • Som vedlegg godtar vi også foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller skjermdump fra datamaskinen.

Søknad per post:
Kan du ikke sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn søknadsskjema på papir. Da vil det ta lengre tid før du får svar på søknaden din. Kontakt oss for å motta søknadsskjema på papir.

Slik søker du om betalingsavtale på grunn av sykdom, dødsfall mv.

Du kan søke om en betalingsavtale hvis du ikke kan betale skatten ved forfall på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet, samlivsbrudd mv. Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine.

Søk om betalingsavtale på grunn av sykdom, dødsfall mv. elektronisk her.

Slik søker du om betalingsavtale - upersonlig skattyter

Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere.

Vi tar bare hensyn til dokumenterte opplysninger når vi behandler søknaden. Er restansen skyldig skattetrekk/forskuddstrekk, kan ikke avtale inngås. Bedrifter må legge ved disse dokumentene:

 • siste årsregnskap
 • likviditetsbudsjett for den aktuelle søknadsperioden
 • en oppstilling over selskapets eiendeler og gjeld

Søk om betalingsavtale for upersonlig skattyter her.

Trenger du hjelp fordi du har høy gjeld?

Kontaktinformasjon

Kemneren i Stavanger

Besøksadresse:

Lagårdsveien 46 4010 Stavanger

Postadresse:

Postboks 118 Sentrum 4001 Stavanger

Telefon:
51 50 77 10
E-post:
kemneren@stavanger.kommune.no