Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Skatt og avgift
  4. Betalingsvansker skatt
  5. Ettergivelse av skatt

Ettergivelse av skatt

Kort fortalt

  • Vilkårene for å få ettergitt eller nedsatt restskatt er strenge, og innvilges unntaksvis.
  • En helhetsvurdering vil avgjøre av om lempning er riktig.

Hvem kan søke om ettergivelse/nedsettelse av skatt?

Hjemmel for å ettergi/nedsette restskatt er gitt i skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2.

Skattebetalingsloven § 15-1 gjelder ettergivelse/nedsettelse av hensyn til skyldneren. Skatten kan bli ettergitt eller nedsatt på grunn av dødsfall (uten midler i boet), særlig alvorlig eller langvarig sykdom eller andre årsaker. I tillegg må det virke særlig ubillig (urimelig) eller uforholdsmessig trykkende å fastholde kravet. Skatter og avgifter har høyere prioritet enn private kreditorer.

For studenter, militære som avtjener førstegangstjenesten, arbeidsledige og personer som mottar stønad til livsopphold, vil det sjelden være grunnlag for å få ettergitt restskatten. Dette er forhold som oppfattes som en midlertidig periode med inntektssvikt. I disse sakene kan det være grunnlag for å få innvilget en rentefri utsettelse med betalingen av restskatten.

Skattebetalingsloven § 15-2 gjelder ettergivelse/nedsettelse av hensyn til det offentlige som kreditor. Det er et absolutt vilkår at det fremsettes et betalingstilbud som i utgangspunktet må omfatte alle kreditorer. For at en søknad om ettergivelse skal kunne innvilges må i tillegg fire grunnvilkår være oppfylt. Skyldneren ikke være i stand til å innfri kravet på vanlig måte, betalingstilbudet må gi bedre dekning enn fortsatt innfordring og betalingstilbudet må være det beste skyldner kan tilby. I tillegg må en eventuell aksept av tilbudet ikke være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral.

Hva skal jeg gjøre når jeg vil søke om ettergivelse/nedsettelse/utsettelse av skatt?

For å få behandlet en søknad, må det fylles ut et eget søknadsskjema. Skjemaene finner du på siden vår om betalingsavtale for skatt. Alle skjemaene heter "Betalingsavtale ...", men de gjelder også for ettergivelse/nedsettelse/utsettelse av skatt.

Vil innkrevingen stoppe når jeg har sendt en søknad om utsettelse/nedsettelse?

Nei, innkrevingen av skatte- og avgiftskrav vil som hovedregel ikke bli påvirket av at du har sendt en søknad.

Kan jeg klage på vedtaket?

Det er ikke klageadgang på vedtak fattet av skatteutvalget, men du kan søke på nytt dersom du har vesentlige nye opplysninger i saken. For saker avgjort av skattekontoret, er det anledning til å klage på vedtaket.

Kontaktinformasjon

Kemneren i Stavanger

Besøksadresse:

Lagårdsveien 46 4010 Stavanger

Postadresse:

Postboks 118 Sentrum 4001 Stavanger

Telefon:
51 50 77 10
E-post:
kemneren@stavanger.kommune.no