Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Skatt og avgift
 4. Betalingsvansker skatt
 5. Gjennomføring av utleggstrekk for arbeidsgivere

Gjennomføring av utleggstrekk for arbeidsgivere

Kort fortalt

 • Kemnerkontoret kan pålegge arbeidsgivere å trekke et beløp fra en ansatts lønnsutbetaling, hvis skattekrav ikke blir betalt til rett tid
 • Dette kalles utleggstrekk
 • Utleggstrekk er et innfordringsmiddel og skal gjennomføres uavhengig av arbeidstakerens samtykke

Trekkpålegg

Er det bestemt at en arbeidstaker skal trekkes i lønn, vil du som arbeidsgiver motta et trekkpålegg. Her står det hvor mye du skal trekke, og hvor lenge trekket skal vare.

Arbeidsgivers plikter og ansvar

Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir gjort, og at det innbetales til kemnerkontoret.

Du skal foreta utleggstrekk slik det står i trekkpålegget. Arbeidsgivere som har plikt til å ha skattetrekkskonto, skal sette utleggstrekk på denne kontoen sammen med forskuddstrekket. Du må også følge reglene som gjelder for innrapportering og betaling av utleggstrekk skatt.

Prioritetsreglene

Er det gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme arbeidstaker, og trekkgrunnlaget ikke er stort nok til å dekke alle, har kravene følgende prioritet:

 • krav på lovbestemt forsørgelsesplikt
 • krav på erstatning eller oppresning for skade voldt ved straffbar handling
 • krav på bøter
 • krav på skatt eller offentlig avgift
 • andre krav

Frister for innrapportering og betaling

Frister innrapportering og betaling av utleggstrekk

Termin Innrapporteres og betales
1. termin (januar/februar) 15. mars
2. termin (mars/april) 15. mai
3. termin (mai/juni) 15. juli
4. termin (juli/august) 15. september
5. termin (september(oktober) 15. november
6. termin (november/desember) 15. januar året etter

Oppgjørsliste

Hver termin mottar du en oppgjørsliste. Denne skal fylles ut og sendes tilbake enten via e-post eller ordinær post. Det skal sendes nulloppgaver hvis du ikke har trukket arbeidstaker en termin.

Utleggstrekk er ikke en del av a-ordningen, og du skal sende oppgjørsliste og betale trekket til kemnerkontoret.

Oppgjørsliste kan lastes ned fra skatteetatens sider.

Betalingsinformasjon

Betalingsinformasjonen finner du på oppgjørslisten som blir tilsendt hver termin. Har du ikke denne tilgjengelig betaler du slik:

 • Betal til kontonummer: 6345.06.11036
 • Swift/BIC: NDEANOKK, IBAN: NO7463450611036
 • KID-nummer får du hos skatteetaten
 • Husk å velge skatteart: utleggstrekk. Dette må gjøres for at betalingen skal registreres riktig

Kontaktinformasjon

Oppgjørslister sendes til:

Postadresse:

Kemneren i Stavanger Postboks 118 Sentrum 4001 Stavanger

E-post:
kemneren@stavanger.kommune.no