Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Skatt og avgift
  4. Betalingsvansker skatt
  5. Trekk i lønn - utleggstrekk

Trekk i lønn - utleggstrekk

Kort fortalt

  • Utleggstrekk er trekk i lønn for å dekke skattekrav.
  • Arbeidsgivere blir pålagt av Kemneren å utføre trekket.

Trekk i lønn eller lignende

Utleggstrekk innebærer at deler av lønnen din, inntekter fra selvstendig næringsvirkomhset, støtte fra NAV eller andre ytelser ikke utbetales til deg, men blir overført til Kemnerkontoret for å betale ned det du skylder.

Arbeidsgiver har plikt til å trekke deg, og kan gjøres ansvarlig ved manglende gjennomføring. Pengene blir trukket uten ditt samtykke.

Mener du trekket er for høyt?

Når vi skal trekke deg i lønn/ytelser, bruker vi opplysningene vi har om din økonomi. Dersom du ikke har sendt inn opplysninger til oss før trekket skulle starte, bruker vi inntektene fra forrige ligningsår, dvs. det du tjente i fjor.

Det kan også være andre årsaker til at trekket bør endres, for eksempel:

  • Du har flere utgifter vi kan ta hensyn til.
  • Din sivilstatus er endret, og du har blitt alene om utgiftene.

Dersom du mener at beregningsgrunnlaget ikke er korrekt, må du ta kontakt med oss for å få tilsendt et søknadsskjema.

NB! Du vil ikke automatisk få lavere trekk, selv om du søker. Vi vurderer opplysningene vi har, og nye opplysninger som du gir, for å beregne om trekket er riktig.

Hvordan beregner vi?

  Inntekter (nettolønn, trygdeytelser mm.)
- Utgifter (boutgifter, barnepass mm.)
- Livsopphold
Månedlig trekk

Hvis beregningen vår viser at du ikke har nok igjen til å kunne leve for, vil vi ikke sette i gang trekk. 

Gjennomføring av utleggstrekk

Ved et utleggstrekk, pålegger vi din arbeidsgiver eller NAV å utføre trekket i din lønn/ytelse. Arbeidsgiver eller NAV er pliktig etter loven å utføre det trekket vi ber om.

Et utleggstrekk vil gi deg en betalingsanmerkning. Den vil bli slettet så snart du har betalt det du skylder. 

Konsekvenser av utleggstrekk for din samboer/ektefelle

Vi tar ikke utlegg i din samboers eller ektefelles lønn/ytelser. Vi har imidlertid muligheten til å beregne trekket ut fra husholdningens samlede inntekter og utgifter. Samboer eller ektefelle kan dermed bli berørt av trekket, fordi husholdningens inntekter blir redusert i trekkperioden.

Klage på utleggstrekk

Du kan klage til oss hvis du mener at vårt vedtak om utleggstrekk er feil. Da må du sende en skriftlig klage til oss, med opplysninger om din økonomi. Disse opplysningene må dokumenteres. Dersom vi opprettholder vår avgjørelse, oversendes saken til tingretten for behandling. Vi minner om at dersom saken oversendes til tingretten, må du betale ett rettsgebyr

NB! Klagen din stopper ikke innkrevingen av kravet. 

Kontaktinformasjon

Kemneren i Stavanger

Besøksadresse:

Lagårdsveien 46 4010 Stavanger

Postadresse:

Postboks 118 Sentrum 4001 Stavanger

Telefon:
51 50 77 10
E-post:
kemneren@stavanger.kommune.no