Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Avgift og gebyrer
  4. Eiendomsskatt
  5. Eiendomsskatt 2021

Eiendomsskatt 2021

Kort fortalt

  • Fra og med skatteåret 2021 er det nye regler for eiendomsskatt. 
  • Skatteseddel ble sendt ut juni 2021 for alle eiendommer i Stavanger kommune. 
  •  Eiendomsskattelistene ligger ute i perioden 15. juni til 16. juli 2021. 

Generelt om eiendomsskatt 

Stavanger kommune har eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 a). Kommunen velger selv hva skatten skal brukes til, og den styrker derfor kommunens tjenestetilbud på mange ulike områder.  

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, og innkreves uavhengig av eiernes inntekter og formue.  

Kommunestyret vedtok 31. mai 2021 skattesatsen for 2021 

Skattesats 2021 

Bolig- og fritidseiendom 

Generell 

Rennesøy 

1 ‰ 

1 ‰ 

Finnøy 

2,3 ‰ 

2,3 ‰ 

Ombo – tidligere Hjelmeland 

2,1 ‰ 

2,3 ‰ 

Stavanger 

2,3 ‰ 

2,3 ‰ 

Det innføres bunnfradrag inntil 400 000 kr for godkjente boenheter i 2021. I henhold til eiendomsskattelovens § 8 A-2, gis bolig- og fritidsbolig en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent. Øvrig eiendom gis ikke slik reduksjon.  

 

Alminnelig taksering for eiendomsskatt 

I forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020, vedtok Fellesnemnda i nye Stavanger kommune at det skulle gjennomføres kommunal taksering for eiendomsskatt (også kalt alminnelig taksering) som skal gjelde i 10 år. Taksten kan bli endret underveis dersom det foretas endringer på eiendommen som påvirker dens verdi.  

For å komme frem til denne taksten har sakkyndig nemnd utarbeidet rammer og retningslinjer som beskriver valg av fremgangsmåte ved takseringen av eiendommer i Stavanger kommune, kalt «Rammer og retningslinjer». Her beskrives fremgangsmåten og metodikken for takseringen til alle typer eiendommer og grundig utfyllende. Alle eiendommer er besiktiget utvendig og dokumentert med bilder. 

Grunnlaget for skatten er en takst vedtatt av sakkyndig nemnd som skal gjenspeile eiendommens antatte omsetningsverdi ved siste omtaksering. Utregningen av takster baserer seg på faktaopplysninger om bruksareal og tomt hentet fra eiendomsregisteret, sjablongpriser for det enkelte objekt og soner.  

Eiendomsskatteloven § 8 A-2«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal».  

Selv om du har fått eiendomsskatt på ett bygg, betyr det ikke at bygget er godkjent etter plan- og bygningsloven. Det er seksjon byggesak som håndterer byggetillatelser.

Hvem som har heftelser eller drar nytte av eiendommen gjennom private avtaler vedrører dermed ikke taksten. Eksempelvis vil en avtale om borett eller adkomstrett over eiendommen ikke påvirke taksten. 

 

Næringseiendom  

Stavanger kommune har benyttet seg av et frittstående takseringsfirma til å bistå med takseringen av næringseiendommer. Alle næringseiendommer er utvendig besiktiget. Sakkyndig nemnd har vedtatt takstene for næringseiendom.   

 

Eiendomsskattelister 2021

All informasjon i eiendomsskattelistene er offentlig. Du får selvsagt innsyn i alle forhold om din egen eiendom i vårt eiendomsskatteregister, men opplysninger om naboens eiendom er begrenset til det som står i eiendomsskatteIistene. 

Eiendomsskattelistene lå ute fra 15. juni til 16. juli 2021. 

 

Nyttige linker

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag - fredag kl 08:30-15:00

Eiendomsskattekontoret

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 73 20
E-post:
eiendomsskatt@stavanger.kommune.no