Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Skatt og avgift
  4. Endring av kontonummer for skatt til gode

Endring av kontonummer for skatt til gode

Kort fortalt

  • Ønsker du at pengene kommer inn på et nytt kontonummer kan du endre dette elektronisk hos Skatteetaten.
  • Du kan også endre kontonummer ved å bruke kemnerens elektroniske skjema for endring av kontonummer.
  • Eller du kan sende dokumentasjon på konto sammen med gyldig legitimasjon med bilde til kemneren@stavanger.kommune.no.

Skattepenger til gode

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt innen to uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på sin bankkonto. 

Dersom fristen for å endre kontonummer elektronisk er utløpt, eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert, kan vi endre kontonummeret manuelt frem til en uke før dato for skatteoppgjøret ditt. 

Utbetalinger skjer kun til godkjente kontoer

Vi kan i utgangspunktet ikke sette penger inn på andre bankkontoer enn de som er registrert på skattyter i Skatteetatens kontoregister. Skattedirektoratet har bestemt at skattyter som hovedregel kun kan få tilbakebetalt skatt til kontoer som vedkommende selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person. 

Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger. Det er bl.a. utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer. Hvis du ikke har en konto som er godkjent for utbetaling av skattepenger, bør du kontakte banken for å få opprettet en slik konto. Det vil typisk være en brukskonto eller annen konto med minibankkort. Kontoen vil da bli registrert i kontoregisteret og kunne benyttes som utbetalingskonto ved skatteoppgjøret.

Jeg har nettopp fått ny konto, må jeg gi beskjed om dette?

Hvis du har opprettet ny konto i løpet av året, vil denne kontoen komme opp som et valg i Altinn fra og med neste år. Hvis du allerede har mottatt årets skatteoppgjør, trenger du ikke å informere oss om dette, så lenge du husker å endre kontoen din i god tid før skatteoppgjøret ditt er klart.

Jeg og min ektefelle bruker samme konto

Mange ektefeller har felles konto, som begge disponerer. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier, og av sikkerhetsmessige grunner fjernes kontoen automatisk som utbetalingskonto hos den som ikke står som eier hvert år. Hvis dette gjelder deg, og du ønsker at til gode skatt skal settes inn på en slik konto, må du gi beskjed om dette hvert år.

For å legge kontoen inn i systemet trenger vi dokumentasjon fra banken som viser at du disponerer kontoen, sammen med gyldig legitimasjon med bilde.

Upersonlige skattytere

Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) kan endre kontonummer i Altinn frem til august, eller bruke vårt elektroniske skjema for å endre kontonummer. 

Utbetalingskort

De som har reservert seg, ikke har egnet konto eller har valgt dette som utbetalingsmåte på selvangivelsen, får tilsendt utbetalingskort. Utbetalingskort kan heves på postkontor og i de fleste banker. Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan benyttes til mottak av skattepenger.

Utbetaling til konto som ikke lenger er i bruk

Hvis du har sagt opp kontoen din og har glemt/ikke rukket å endre konto innen fristen, vil vi forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Vi vil da få beskjed fra banken at kontoen ikke kan brukes, og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg, eller sende utbetalingskort. Dette kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.

Kontaktinformasjon

Kemneren i Stavanger

Besøksadresse:

Lagårdsveien 46 4010 Stavanger

Postadresse:

Postboks 118 Sentrum 4001 Stavanger

Telefon:
51 50 77 10
E-post:
kemneren@stavanger.kommune.no