Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Avgift og gebyrer
  4. Kemneren i Stavanger

Kemneren i Stavanger

Kort fortalt

  • Fra 01.11.2020 blir Kemneren i Stavanger en del av Skatteetaten.
  • Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette ha ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger kemner i kommunen.
  • Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.
  • Henvendelser som tidligere er sendt til skatteoppkreverkontoret/kemnerkontoret i Altinn, skal nå sendes til Skatteetatens organisasjonsnummer 974 761 076.
  • For å kontakte Skatteetaten, gå til www.skatteetaten.no/kontakt