Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Skatt og avgift
 4. Kemneren i Stavanger

Kemneren i Stavanger

Kort fortalt

 • Kemneren i Stavanger er skatteoppkrever i kommunene Stavanger, Randaberg og Kvitsøy.
 • Nils Fredrik Gjerpe er kemner i Stavanger kommune.
 • Fra 01.11.2020 blir Kemneren i Stavanger en del av Skatteetaten.

Om Kemneren i Stavanger

Kemneren i Stavanger er skatteoppkrever i kommunene Stavanger, Randaberg og Kvitsøy. I tillegg kontrollerer kemneren arbeidsgiverne i kommunene Stavanger, Randaberg, Kvitsøy, Hjelmeland, Bjerkreim, Sokndal, Eigersund og Lund.

Kemneren i Stavanger har også funksjon som særnamsmann.

Nils Fredrik Gjerpe er kemner i Stavanger kommune.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Besøksadresse: 
Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger (Skattens hus)

Postadresse:
Postboks 118 Sentrum, 4001 Stavanger

Sentralbord Kemneren: 51 50 77 10

Åpningstider sentralbord Kemneren (hele året)
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Åpningstider besøkende 15. mai - 15. september:
Mandag - fredag: 09.00 - 14.30

Åpningstider besøkende 16. september - 14. mai:
Mandag - fredag: 09.00 - 15.00

Telefaks: 51 56 45 92

E-post: kemneren@stavanger.kommune.no

E-post for tips: tips_kemner@stavanger.kommune.no

Kontakter jeg kemneren eller Skatteetaten?

Kemneren har følgende oppgaver:

Skatteavregningen:

 • sender deg selve skatteoppgjøret
 • hjelper deg hvis innbetalt skatt ikke stemmer med dine lønnsoppgaver/kvitteringer

Skatt til gode:

 • utbetaler skatt til gode etter at du har mottatt skatteoppgjøret

Skyldig restskatt/forskuddsskatt

 • mottar innbetaling av forskuddsskatt/restskatt
 • sender ut betalingsblanketter
 • svarer på spørsmål vedrørende betaling
 • hjelper deg å finne løsninger hvis du ikke kan betale innen fristen

Skatteetaten gjør følgende: 

Skattemelding/skatteoppgjør

 • mottar skattemelding fra deg
 • sender deg utskrift av skatteoppgjør dersom du ber om det
 • hjelper deg hvis inntekt/fradrag/formue eller gjeld er feil
 • kontrollerer inntekter og fradrag
 • fastsetter skatte- og trygdeavgiftsgrunnlaget
 • fastsetter pensjonspoeng

Skattekort/forskuddsskatt

 • fastsetter/endrer forskuddsskatten
 • skriver ut skattekort/frikort
 • endrer skattekort/frikort

Klage/endring

 • behandler klage på skatteoppgjøret

Obs! Dersom du klager på skatteoppgjøret, skal du likevel betale restskatten til forfall. Husk at det påløper forsinkelsesrenter.

Kontakt Skatteetaten:
Besøksadresse: Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger

Postadresse: Postboks 8103, 4068 Stavanger

Telefon: 800 80 000
www.skatteetaten.no/

Forfallskalender

Denne kalenderen viser alle forfallsdatoer for 2019 for skatter og avgifter.

For å laste ned kalenderen til bruk på mobil eller datamaskin, kan du trykke på denne lenken.

Restskatt/tilleggsforskudd

Har du fått restskatt?
Da vil du i god tid før forfallsdato få faktura med betalingsinformasjon. Denne vil komme i Altinn hvis har e-bruker. Hvis ikke, får du tilsendt faktura i posten.

Har du problemer med å betale restskatten din?
Da kan du finne mer informasjon om mulige løsninger her.

Vil du unngå renter på restskatten?
Da kan du betale inn tilleggsforskudd innen 31. mai. KID- og kontonummer kan du lage selv her.

Kontonummer for skatter og avgifter

Stavanger       6345.06.11036
Kvitsøy 6345.06.11443
Randaberg 6345.06.11273

Lag ditt KID-nummer.

Ved kontakt med Kemneren i Stavanger, vennligst oppgi fødselsnummer, eller organisasjonsnummer for arbeidsgivere.

For spørsmål vedrørende ligning, kontakt Skatt vest:
Telefon: 800 80 000 / www.skatteetaten.no

Tips kemneren om ulovligheter

Send e-post til tips_kemner@stavanger.kommune.no dersom du har mistanke om svart arbeid, ulovlige virksomheter, ulovlig drift, pengeoverføringer, ulovlige lån eller lignende. 

Tips til Arbeidstilsynet
Dersom tipset gjelder arbeidskontrakter, lønn, gå til tips.arbeidstilsynet.no

Tips til NAV
Dersom du mistenker misbruk av trygdeytelser, send en e-post til nav.kontroll.vest@nav.no

Tips til Skatteetaten
Gjelder tipset ditt moms, skatt, svart arbeid, send en e-post til tips@skatteetaten.no.

Hvordan sikre at du bruker seriøse håndverkere?

Det er viktig å bruke seriøse håndverkere, slik at du er sikret hvis det skulle skje noe. Vi har laget en brosjyre som gir deg informasjon slik at det er enklere å skille de seriøse håndverkerne fra de useriøse.

Brosjyren finner du her.

Bankkonto for utbetaling av skatt til gode

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret vil du normalt få disse tilsendt innen to uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på sin bankkonto. Ønsker du at pengene kommer inn på et annet kontonummer enn det som er oppgitt i siste selvangivelse, kan du endre dette elektronisk i Altinn innen
15. mai.

Klikk for å sende inn opplysningene via elektronisk skjema. 

Klikk for å endre kontonummer via Skatteetaten.

Eller send dokumentasjon på konto sammen med gyldig legitimasjon med bilde til kemneren@stavanger.kommune.no.

Dersom fristen for å endre kontonummer elektronisk er utløpt, eller hvis kontonummeret du ønsker å benytte ikke er registrert, kan vi endre kontonummeret manuelt frem til en uke før dato for skatteoppgjøret ditt. 

Utbetalinger skjer kun til godkjente kontoer
Vi kan i utgangspunktet ikke sette penger inn på andre bankkontoer enn de som er registrert på skattyter i Skatteetatens kontoregister. Skattedirektoratet har bestemt at skattyter som hovedregel kun kan få tilbakebetalt skatt til kontoer som vedkommende selv eier. Dette er for å sikre at beløpet blir utbetalt til rett person.

Noen kontoer er ikke egnet til utbetaling av skattepenger. Det er bl.a. utlånskontoer, kredittkortkontoer og sperrede kontoer. Hvis du ikke har en konto som er godkjent for utbetaling av skattepenger, bør du kontakte banken for å få opprettet en slik konto. Det vil typisk være en brukskonto eller annen konto med minibankkort. Kontoen vil da bli registrert i kontoregisteret og kunne benyttes som utbetalingskonto ved skatteoppgjøret.

Jeg har nettopp fått ny konto, må jeg gi beskjed om dette?
Hvis du har opprettet ny konto i løpet av året, vil denne kontoen komme opp som et valg i Altinn fra og med neste år. Hvis du allerede har mottatt årets skatteoppgjør, trenger du ikke å informere oss om dette, så lenge du husker å endre kontoen i Altinn innen 15. mai neste år.

Jeg og min ektefelle bruker samme konto
Mange ektefeller har felles konto, som begge disponerer. Banken registrerer imidlertid bare én av ektefellene som kontoeier, og av sikkerhetsmessige grunner fjernes kontoen automatisk som utbetalingskonto hos den som ikke står som eier hvert år. Hvis dette gjelder deg, og du ønsker at til gode skatt skal settes inn på en slik konto, må du gi beskjed om dette hvert år.

For å legge kontoen inn i systemet trenger vi dokumentasjon fra banken som viser at du disponerer kontoen, sammen med gyldig legitimasjon med bilde.

Upersonlige skattytere
Aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA) og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) kan endre kontonummer i Altinn frem til august, eller bruke vårt elektroniske skjema for å endre kontonummer. 

Utbetalingskort
De som har reservert seg, ikke har egnet konto eller har valgt dette som utbetalingsmåte på selvangivelsen, får tilsendt utbetalingskort. Utbetalingskort kan heves på postkontor og i de fleste banker. Hvis du ikke ønsker utbetalingskort til neste år, og årsaken til at du har fått tilsendt utbetalingskort er at du har en kontotype som ikke er godkjent for utbetaling av skattepenger, må du kontakte banken og opprette ny konto som kan benyttes til mottak av skattepenger.

Utbetaling til konto som ikke lenger er i bruk
Hvis du har sagt opp kontoen din og har glemt/ikke rukket å endre konto innen fristen, vil vi forsøke å utbetale til den oppsagte kontoen. Vi vil da få beskjed fra banken at kontoen ikke kan brukes, og utbetale beløpet på nytt til en annen konto som er registrert på deg, eller sende utbetalingskort. Dette kan føre til at utbetalingen blir noe forsinket.

Kontaktinformasjon

Kemneren i Stavanger

Besøksadresse:

Lagårdsveien 46 4010 Stavanger

Postadresse:

Postboks 118 Sentrum 4001 Stavanger

Telefon:
51 50 77 10
E-post:
kemneren@stavanger.kommune.no