Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Skatt og avgift
  4. Søknad om fritak fra solidaransvar

Søknad om fritak for solidaransvar

Kort fortalt

  • Hvis du stiller arbeidstakere til rådighet for andre, har både du som leier ut, og foretaket som leier inn, i utgangspunktet begge ansvar for at skattebetalingsloven blir fulgt.
  • Dere kan imidlertid søke om fritak fra slikt delt ansvar (solidaransvar), slik at bare én av dere sitter med ansvaret.

Hvor sender du søknad?

Søknad om fritak for solidaransvar sender du som oppdragstaker til kemneren/skatteoppkreveren i kommunen der foretaket har kontoradresse.

Hvem kan du søke om fritak for?

Du kan bare søke om fritak for egne ansatte.

Når må du søke?

Som hovedregel må du søke om fritak før et oppdrag starter. Hvis ikke det er mulig, må du sende søknaden senest 14 dager etter at oppdraget har startet. Et eventuelt fritak vil tidligst gjelde fra søknadstidspunktet.

Sende søknad til Kemneren i Stavanger

Bruk vårt elektroniske søknad om fritak for solidaransvar, som du finner her.