Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Utlysning av koronamidler til næringslivet

Tildeling av koronamidler til næringslivet

Kort fortalt

  • Stavanger kommune deler ut i overkant av 35 millioner kroner i ekstra statlige koronamidler, til næringslivet i kommunen som er rammet av smitteverntiltak.

  • I overkant av 30 millioner kroner tildeles som direkte kompensasjon til lokalt næringsliv.

  • Tildelingen skjer etter en søkeprosess. Søknadsfristen var 6. april 2021.

  • Det er kommet inn 281 søknader. Stavanger formannskap vedtar fordelingen av midlene i april.

Information in other languages

I for bindelse med utlysningen av koronamidler til næringslivet er det kommet inn 281 søknader om støtte. Næringsavdelingen vurderer søknadene. Formannskapet får sak om tildelingen til behandling i møtet i april 2021.

Tildeling av midlene

Søknadene blir prioriterte etter kriterier for tildeling av statlige ekstraordinære koronamidler til næringslivet, som er vedtatt i kommunalutvalget 9. mars 2021. 

Alle søknader blir vurdert og behandlet av næringsavdelingen. Stavanger formannskap vedtar fordelingen av midlene i møtet i april 2021.

Om søkeprosessen

Hvem kunne søke om midler?

Lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak kan søke. Ordningen retter seg særlig mot virksomheter som har vært påbudt stengt, påbudt skjenkeforbud eller pålagt redusert skjenketid. I tillegg kan virksomheter som har vært kraftig indirekte rammet, ved å for eksempel å være leverandør til slike virksomheter, søke om støtte.

Andre sentrale kriterier vil være antall årsverk, særskilte utgifter knyttet til restriksjoner, mangel av kompensasjon gjennom andre ordninger og lokal tilknytning.

Det kan gis inntil 200 tusen kroner per virksomhet.

Midlene som deles ut er å anse som offentlig støtte, og faller inn under regelverket for bagatellmessig støtte. For å kunne motta midler fra kommunen, kan ikke virksomheten ha mottatt mer enn 200 000 euro i støtte fra det offentlige de siste tre regnskapsårene. Det er virksomheten sitt ansvar å følge opp totalbeløpet og holde seg innenfor rammen. Midler mottatt gjennom den generelle kompensasjonsordningen for korona, er ikke å beregne som bagatellmessig støtte.

Kontaktinformasjon

Rådgiver i næringsavdelingen, Jonas Jørstad: joj@stavanger.kommune.no (458 54 789)

Rådgiver i næringsavdelingen, Britt Anita Warvik: britt.anita.warvik@stavanger.kommune.no (94150893)