1. Stavanger Business Region
  2. Teknologi og industri
Illustrasjon som viser teknisk industri.

Teknologi og industri

Stavangerregionen har opparbeidet seg unik kompetanse gjennom 50 år med olje- og gassvirksomhet. Denne kompetansen vil bidra til å løse globale utfordringer og åpne nye markeder for lokalt næringsliv.

Oppdatert : 01.02.2024

Stavanger-regionen har et næringsliv og akademia som utvikler teknologi, som igjen utvikler nye næringer.  

Omstilling til grønnere næringer

Mann som sveiser på Rosenberg
Stavanger kommune // Stavanger Business Region

Regionen har tung kompetanse og erfaring innen digitalisering, automatisering, robotisering, kunstig intelligens med mer. 

Denne kompetansen bidrar til å utvikle ny industri, som er kompleks og vanskelig for andre å kopiere. Det kan også åpne nye markeder for lokalt næringsliv, og flere av bedriftene som vokser frem i Stavanger-regionen har høy verdiskaping med et stort vekstpotensial.  

Gründerbyen

Mann som lager teknisk utstyr
Stavanger kommune // Stavanger Business Region

Siden 2015 har det utviklet seg et miljø og et solid økosystem for gründere. Både med store arbeidsfellesskap, gründerprogrammer, klynger og venturekapital. I 2021 slo vi alle rekorder innen nyetableringer av bedrifter i Stavanger. Vi tok rekord i antall nyetableringer og hadde den 2. høyeste etableringsraten i landet, foran både Bergen og Trondheim, kun bak Oslo.

Relevante artiklar