1. Aldersvennlig Stavanger
  2. Siste nytt
  3. I de eldres tjeneste i tjue år
Vi ser Rolf M. Amundsen, som er leder av Eldrerådet.

I de eldres tjeneste i tjue år

Rolf M. Amundsen er klar for fire nye år i ledervervet for Eldrerådet i Stavanger.
Publisert : 11.01.2024
Av : Solfrid Sande, kommunikasjonsavdelingen

Rolf M. Amundsen har vært aktiv i Eldrerådet siden 2003, og leder de siste åtte årene. Nå er han klar for enda fire nye år i ledervervet i det rådgivende organet i Stavanger kommune. 

– Jeg håper at vi i eldrerådet er til nytte for byen. Viktig at vi blir tatt med på råd i saker som angår eldre. Det positive, er at vi spesielt i denne siste perioden er blitt tatt med på råd i større prosjekter i kommunen, forteller Amundsen. 

Gir råd for et eldrevennlig Stavanger 

Rolf M. Amundsen ble først aktiv i pensjonistforeningen ved Rosenberg verft, men hadde lyst til å løfte blikket utover arbeidsplassen og dermed ble han med i Eldrerådet i hjembyen.  

Eldrerådet fremmer saker som er viktige for seniorene i byen. Som å gi innspill til utforming og løsninger av nye byrom, og i bygge- og reguleringssaker.

Rådet har bl.a. deltatt med innspill i planleggingen av det nye sykehjemmet i Jåttåvågen, Ankerkvartalet og Omsorg+ blokka som planlegges i Bekkefaret. 

– I Eldrerådet sitter det mange mennesker med kompetanse fra sine tidligere jobber. Selv var jeg ansvarlig for brakkeleir og kantinen på Rosenberg. Der fikk jeg kunnskap som kommer til nytte bl.a. når det gjelder det nye sykehjemmet, forteller Amundsen. 

Vil møtes på tvers av generasjoner 

Hvordan vi bor, og nærmiljøet vårt, er noe som opptar Amundsen og Eldrerådet. At borettslag og utbyggere bør tenke på seniorboliger, og på ekstra fasiliteter når det bygges nytt mener de. Som et lite bibliotek, fellesrom eller mulighet for overnatting for familie på besøk, forteller Amundsen.  

For Eldrerådet er det å skape sosiale felleskap viktig, og på tvers av generasjonene. Amundsen forteller at Eldrerådet har registrert at lekeplassene i byen blir lite brukt. De kunne blitt gjort om til møteplasser på tvers av generasjonene med treningsapparater tilpasset alle og universelt utformede møbler.  

– Vi må følge litt med på hva ungdommer holder på med, og det er viktig å holde kontakt med andre generasjoner. 

Støtte til kultur og busstur 

Rolf M. Amundsen synes byen på mange måter er blitt bedre, og de eldre har i alle fall blitt friskere fra han startet sin gjerning.

Men det er blitt mindre organisert aktivitet gjennom foreninger. Pensjonistene har funnet andre arenaer. De møtes på cafe, eller går tur sammen.

Bildet viser tidligere ordfører Kari Nessa Nordtun som gir en blomsterbukett til Rolf M. Amundsen på Eldredagen tidligere i 2023.
Tidligere ordfører Kari Nessa Nordtun takker Rolf M. Amundsen for innsatsen på Eldredagen i september.

Eldrerådet legger selv til rette for aktiviteter, når de før jul og påske er arrangør av kirkekonserter i Domkirken eller St. Petri kirke. Til disse konsertene inviteres alle beboere på byens syke- og aldershjem.  

– Vi synes det er kjekt å drive med noe som får de eldre ut av stua, og vi er nesten de eneste som klarer å fylle opp hele kirken, sier Amundsen om de årlige jule- og påskekonsertene. 

Eldrerådet deler hvert år ut midler til frivillige organisasjoner, lag og menigheter, og betaler for to årlige bussturer, hvor et dagsenter velges ut og får sende heldige deltakere ut på tur.   

Engasjert og aktiv pensjonist 

Rolf M. Amundsen mener at seniorene selv må legge til rette for sin egen hverdag, og fremtid, om de har mulighet til det.

– Jeg vil oppfordre alle til å finne en hobby. Å ha noe å ta seg til er veldig viktig. 

Når Amundsen selv ikke er i møter med Eldrerådet, eller Pensjonistforeningen på Rosenberg, er han mye på hytta. Han er også med i en kamerat-forening som møtes jevnlig. 

– Vi tar med noen plater fra vår tid og spiller dem sammen. Vi skryter litt av oss selv og spiser god mat og har det kjekt sammen, avslutter Amundsen. 

 Les mer om Eldrerådet: Eldrerådet | Stavanger kommune