1. Aldersvennlig Stavanger
  2. Siste nytt
  3. Et godt seniorliv - Seniorkonferansen 2023
Bildet viser konferansesalen med mange mennesker som følger med på åpningen av Seniorkonferansen 2023 som skjer fra scenen.

Et godt seniorliv - Seniorkonferansen 2023

For syvende gang inviterte Stavanger kommune ved Helsehuset til Seniorkonferanse.
Publisert : 11.01.2024
Av : Solfrid Sande, kommunikasjonsavdelingen

Alle i Stavanger kommune som fyller 75 år i 2023 inviteres til konferansen. I år sendte Helsehuset Stavanger ut tusen invitasjonen, og rundt 120 spreke pensjonister fant veien til denne spesielle dagen.

– Vi ønsker at dere skal få et aktivt og godt liv som seniorer, sa Bente Dahle Tysland, fra Helsehuset Stavanger, da hun og Hanne M.K. Skjæveland åpnet konferansen.

Helsehuset Stavanger har flere tjenester rettet mot eldre, og jobber aktivt for friskliv og mestring hos pensjonistene. De hadde satt sammen en innholdsrik dag til nytte og inspirasjon for et godt seniorliv.

Bildet viser Bente Dahle Tysland og Hanne M.K. Skjæveland. de står i foajeen på Clarion hotell. I bakgrunnen ser vi masse folk og mange stands.
Bente Dahle Tysland og Hanne M.K. Skjæveland, Helsehuset inviterte alle 75-åringer i Stavanger til Seniorkonferanse.

Setter pris på invitasjonen

Frivillige organisajoner og flere av kommunens egne tilbud stilte med stands for å inspirere og rekruttere til sine aktiviteter. Turistforeningen og Skipper Worse, Tante Emmas Hus, boligkontoret, og frivillighetssentralene er noen av de som var til stede.

I pausene var det god tid til å besøke standene, og det var tydelig interesse å spore hos mange av deltakerne som gikk rundt i foajèen til de forskjellige, for å skaffe seg informasjon.

Bildet viser Elisabeth Evjedal, Ann-Helen Krohn Pettersen, Reidun Helleren og Grete Karin Sjæveland, som står i foajeen på hotellet i livlig prat.
Fra venstre, Elisabeth Evjedal, Ann-Helen Krohn Pettersen, Reidun Helleren og Grete Karin Sjæveland.

Elisabeth Evjedal, Ann Helen Krohn-Pettersen, Reidun Helleren og Grete Karin Skjæveland, er alle positive til konferansen og åpne for kunnskap de kan ta med inn i egne liv.

– Kjekt å blir invitert, og få høre om hva vi selv kan gjøre for å få en god alderdom, mener Ann Helen Krohn-Pettersen.

Alle forteller at de liker å danse, og er aktive på ulikt vis med turgåing og trening. 

Vi må gjøre noe selv, og jeg har masse trapper å gå i, sier Krohn-Pettersen med et smil.

En aldersvennlig by

Programmet inne fra scenen bestod av mye nyttig informasjon til seniorlivet. Hva er en god alderdom, hva kan kommunen gjøre og hva kan du selv gjøre, er spørsmål som ble snakket om.

Ruth-Karin Haslerud, fagleder på Blidensol sykehjem, snakket om betydningen av å planlegge egen alderdom, en tid som kan vare i mange år. 

– Vi er flinke til å planlegge når vi er unge, men ikke alle er like flinke til å planlegge i alderdommen. Har dere planlagt, er spørsmål Haslerud stilte til de fremmøtte i salen.

Det er nemlig like mange år mellom 60 og 90 som mellom 30 og 60. 

Bildet viser salen på konferansen, med mange mennesker som sitter og følger med på scenen. Der holder Ruth -Karin Haslerud foredrag. På skjermen på scenen står det, "Det er like mange år mellom 60-90 som mellom 30-60".
Ruth-Karin Haslerud, fagleder på Blidensol sykehjem er aktiv i kommunens demens-arbeid og arbeidet med aldersvennlig samfunn.

Hun snakket om ulike kulturers syn på alderdom, og arbeidet med aldersvennlig samfunn. Stavanger ønsker nå å bli sertifisert som en aldersvennlig by, og forbereder søknad til WHO -Verdens helseorganisasjon. De har etablert ett nettverk for byer og samfunn som arbeider med å tilrettelegge samfunnet for eldre innbyggere.

Normal aldring

Marit Apeland Alfsvåg, kommuneoverlege innen eldreomsorg i Stavanger kommune snakket om hva som er kroppens normale aldring. Hva skjer egentlig med hørsel, syn, hjerte og hud når vi eldes?

Kommunes arbeid med velferdsteknologi ble også presentert. Den er på full fart inn i tjenestene hos gruppen senior, både i de hjemmebaserte og i sykehjemmene.