1. Aldersvennlig Stavanger
  2. Siste nytt
  3. Stavanger med i internasjonalt nettverk for aldersvennlige byer
Bildet viser Stian Fantoft Alvestad

Stavanger med i internasjonalt nettverk for aldersvennlige byer

Stavanger kommune er blitt tatt opp som medlem av Verdens helseorganisasjons nettverk av aldersvennlige byer.
Publisert : 05.04.2024
Av : Vigdis By, kommunikasjonsavdelingen

Sertifikatet med bekreftelsen kom like før påske. Både ordfører Sissel Knutsen Hegdal og prosjektleder for Aldersvennlig Stavanger Stian Fantoft Alvestad er svært fornøyd med avgjørelsen.

Stadig flere eldre

-Det er veldig kjekt å bli tatt opp som medlem. Vi blir stadig flere eldre. Det er en trend vi ser både nasjonalt og internasjonalt. Stavanger kommune deler utfordringene og mulighetene som ligger i å tilpasse kommunens tjenestetilbud til de demografiske endringene med byer og lokalsamfunn over hele verden, sier ordfører Sissel Knutsen Hegdal.

Ordfføreren ser det som verdifullt å få ta del i et nettverk der det er mulig å utveksle erfaring og kunnskap med medlemmer som står i samme utfordringer.

-Vi tror det kan gjøre oss bedre. Vi kan også bidra med verdifulle bidrag inn i nettverket, påpeker Knutsen Hegdal.

Ny nettside Aldersvennlig Stavanger

Stavanger kommune har lenge vært med i det nasjonale nettverket for aldersvennlig lokalsamfunn i Norge. I den forbindelse har Stavanger kommune satset på medvirkning, informasjon, transport og bolig. Nettsiden Aldersvennlig Stavanger med oversikt over hva som gjør Stavanger til en aldersvennlig by, og hva innbyggerne selv kan gjøre for å bidra til et aldersvennlig samfunn, ble utviklet i den forbindelse. Synspunkter fra innbyggerne på hva som er viktig å satse på ble blant annet innhentet via innbyggerkafeer i forbindelse med Leve HELE LIVET-reformen.

-Et samarbeid mellom helse og velferd og bymiljø og utvikling skal også bidra til at nyoppussede eller renoverte kommunale boliger skal bli mer tilgjengelige for eldre og andre med funksjonsnedsettelse. Vi deltar også i forskningsprosjekter sammen med ulike vitenskapelige miljøer og ikke-kommunale virksomheter, der hensikten er å undersøke transportbehovet til framtidens eldre. Vi skal også teste ut et borgerpanel med innbyggere over 60 år, sier prosjektleder Stian Fantoft Alvestad.

Egen handlingsplan

Stavanger kommune skal bygge videre på det viktige arbeidet som er gjort, men ambisjonen skal også økes i og med medlemskapet i WHO-nettverket.

-Vi er i gang med å lage en egen handlingsplan for aldersvennlig samfunn. Den skal vi utvikle og gjennomføre sammen med kommunens godt voksne innbyggere. Vi vil også aktivt jobbe for å involvere private og frivillige aktører i gjennomføringen av planen. Den bygger på Helsedirektoratets fem innsatsområder for et aldersvennlig samfunn i norsk sammenheng. Vi tror dette blir veldig bra!

Stavanger er den tredje norske kommunen som slutter seg til det globale nettverket. Oslo og Trondheim er allerede medlemmer. WHO` s nettverk av aldersvennlige byer ble lansert i 2006 for å oppmuntre til etablering av byer og lokalsamfunn der mennesker i alle aldre kan leve og delta.

Besøk nettsiden Aldersvennlig Stavanger