1. Aldersvennlig Stavanger
  2. Siste nytt
  3. – Vår stemme er viktig for Stavanger
Bildet viser Hege Skjelbred-Knutsen og Naila Mackie

– Vår stemme er viktig for Stavanger

Stavanger kommune skal teste ut et nytt innbyggerpanel for å gi de mellom 60-80 en klarere stemme i samfunnsutviklingen. Hege Skjelbred-Knutsen og Naila Mackie er to av seniorene som gir råd i prosjektet.
Publisert : 09.04.2024
Av : Solfrid Sande, kommunikasjonsavdelingen

En gruppe engasjerte seniorer er med på å legge føringene og kommer med råd til prosjektet med innbyggerpanalet som skal gjennomføres i 2025.

Hege Skjelbred-Knutsen som er vara i Eldrerådet og Naila Macki fra Islamsk opplæringssenter, er begge glad for å bli involvert i dette arbeidet. 

– Dere vet kanskje ikke hva vi har behov for, derfor er det viktig at vi engasjerer oss. Jeg vil anbefale de som får spørsmål om å melde seg. Vår stemme er viktig for Stavanger, sier Naila Mackie, som er glad for at eldre personer med innvandrerbakgrunn også bli hørt og representert. 

Innbyggerpanel 2025 

For byen som nå har fått status som aldersvennlig er samfunnsdeltakelse fra seniorgruppen viktig.  

Derfor må vi nå denne gruppen som bare blir større og større. I prosjektet skal vi også nå frem til de som vanligvis ikke melder seg, forteller prosjektleder Mariann Strandvåg.

Gjennom forprosjektet i vinter får testgruppen blant annet brynt seg på innspill til planer, og gi råd til hvordan målgruppen best kan rekrutteres og gjøres kjent med prosjektet. Flere vil selv stille som ambassadører i sine nettverk og bydeler. 

Bildet viser Tina Nådland, leder innbyggertorget på Vikevåg, Harbo Dahle fra SoCentral, og prosjektleder Mariann Strandvåg.
Leading the Citizens’ Panel work; from left Vikevåg citizens’ centre coordinator Tina Nådland, Marie Harbo Dahle from SoCentral, and project manager Mariann Strandvåg.

Flere innbyggere skal rekke opp hånden 

To som er kanskje er rett i målgruppen for prosjektet er Eli Meihack Kvernberg og Turid Jacobsen. De deltok på kommunens seniorkonferanse for 75 åringer høsten 2023 og ble overtalt til å delta i forprosjektet.  

– Jeg pleier ikke å si ja til ting, men hun som spurte var så smilende, sier Kvernberg, og legger til at hun har høye forventinger til hva panelet kan få til. 

Fra venstre, Terje Vevatne, Marit Thorsrud, Eli Meihack Kvernberg.  Marianne Kvadsheim, og prosjektleder Mariann Strandvåg.
Good roundtable discussions; from left, Terje Vevatne, Marit Thorsrud, Eli Meihack Kvernberg, Marianne Kvadsheim, and project manager Mariann Strandvåg.

Før innbyggerpanalet starter sendes det ut en direkte invitasjon til et tilfeldig utvalg av innbyggerne som er i målgruppen i bydelene Hinna, Hillevåg, Rennesøy og Finnøy.

Av de som melder interesse etter å ha blitt kontaktet vil en gruppe med et gitt antall deltakere velges ut. De skal speile gruppen som helhet med blant annet alder, kjønn, og bydel.

Øvelse i demokrati 

Marie Harboe Dahle fra samfunnsinnovatør-selskapet SoCentral, har brukt denne metoden med tilfeldig utvelgelse i flere prosjekter sammen med andre kommuner.

Mange innbyggere vet ikke at de har mulighet til å medvirke på denne måten forteller Harbo Dahle, som leder testgruppen gjennom øvelsene som legger grunnsteinene for gjennomføringen av Innbyggerpanel 2025.

Hun har ikke hørt om en annen by som oppretter et rent  innbyggerpanel for eldre og ser frem til å teste dette ut i praksis. 

 – I prosjektet får deltakerne tid til lære tema de skal mene noe om. Dette er en øvelse i demokrati, sier avslutter Harbo Dahle. 

Bildet viser deltakerne som sitter rundt et stort bord og hører på presentasjon av plan for visuell utforming, som blir lagt frem av Stian Alvestad som står foran.
The plan for universal design was presented by project manager Stian Fantoft Alvestad to the Citizens’ Panel, who gave their input to the plan

Kontaktinformasjon

Mariann Strandvåg

rådgiver innbyggerdialog

Telefon:
51 91 27 61
E-post:
mstrandvag@stavanger.kommune.no