PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeskikkprisen 2023

Tre kandidater til byggeskikkprisen 2023

KORT FORTALT

 • Byggeskikkprisen deles ut hvert år, og gjør stas på bygninger eller uterom fra de siste ti årene. 
 • Disse tre er nominert til årets pris: Et anneks i en hage på Storhaug, hotellet Ydalir på Ullandhaug og IDDIS-museet i Gamle Stavanger.
 • Du kan heie fram din favoritt fram til 28. september.
Bilder av de tre nominerte til årets pris: Et anneks i en hage på Storhaug, hotellet Ydalir på Ullandhaug og IDDIS-museet i Gamle Stavanger.

Stavanger kommunes byggeskikkpris er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god kommune å bo i. 

Årets tema er ÅPEN KLASSE og nå er tre prosjekter nominert til prisen:

Nr. 1: Anneks i hagen

Arkitekt:  Hoem+Folstad Arkitekter AS
Byggherre:  Hoem+Folstad Arkitekter AS
Fullført:  2023

Bilde av anneks av tre, med runde vinduer i andre etasje og carport i deler av første etasje
Annekset har carport, gjesterom i underetasjen og tegnestue oppe.

Juryens begrunnelse
Arkitektene Elisabeth Hoem og Stig Folstad har flyttet arkitektkontoret sitt hjem til hagen i Godalen. Resultatet er et lite smykke av en tegnestue, vakkert utført både håndverksmessig og arkitektonisk.

På grunnmurene av et mindre uthus har de fått bygget et anneks som inneholder gjestehus med soveplass i underetasjen. I første etasje er det inngangsparti og carport. I andre etasje er det innredet en tegnestue. Ved å beholde det opprinnelige fotavtrykket er bygget godt tilpasset terrenget, og store eksisterende trær er beholdt i umiddelbar nærhet til bygningen.

Interiør-bilder fra annekset, med mye bruk av tre.
Foto: Hoem+Folstad Arkitekter

Annekset er utført med en hensynsfull tilpasning til omgivelsene. Utvendig har sokkelen stående kledning, andre etasje har liggende uhøvlet glattkant vestlandspanel, behandlet med tømmerolje.

Innvendig er vegger og gulv utført i furu. Himlingen har en stripet utførelse i mørkt og lyst treslag, som bidrar til at rommet føles ekstra luftig. Bygningskroppen i andre etasje krager lett ut over første etasje. Sammen med de store vinduene gjør dette at en kommer enda tettere på naturen, og en opplevelse av å sitte i tretoppene.

To bilder av annekset: Utvendig, og trapp innvendig.

 

Nr. 2: Ydalir hotell på Ullandhaug

Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter
Landskapsarkitekt: Brandsberg Dahls Arkitekter
Byggherre: Smedvig Eiendom
Fullført:  2018

Ydalir hotell sett fra luften
Hotellet Ydalir ligger like nedenfor universitetsområdet på Ullandhaug
Foto: Sindre Ellingsen

Juryens begrunnelse
I forbindelse med 100-årsjubileet sitt ønsket Smedvig å gi en varig gave til Stavanger by. Gaven var Ydalir, Norges første campus-hotell. Her kan gjesteforskere bo under opphold på universitetet i tillegg til at det drives som et vanlig hotell. Det har blitt et populært sted for å feire livets begivenheter som dåp, konfirmasjon og bryllup.

Hotellet er bygd opp av tre kubeformede volumer i rød kullbrent tegl med karnapper og detaljer i kobber. I to av bygningene markeres en sokkel med skift i en lysere teglstein. Inngangspartiet er markert i lys betong, alt utført i en perfekt byggeteknikk. Bygningene danner en favn rundt hotellet sin forplass der alleen blir som en tredje vegg. Bygget utstråler en vennlighet og varme og inviterer inn.

Resepsjonsområdet på Ydalir.
Resepsjonsområdet på Ydalir.
Foto: Sindre Ellingsen

De 59 gjesterommene er plassert slik at alle har utsikt, men ikke innsyn. I første etasje er det frokostrestaurant, peisestue, møtelokaler og aula for høytideligheter. Interiøret i hotellet har en lun fargepalett av eksponert betong og eik. Fellesarealene i første etasje har kubbegulv. Alt utført med høy presisjon i detaljene. Innenfor de tre hovedvolumene er det benyttet betong i kombinasjon med tre ulike jordfarger. Det er opplevelsesrikt å bevege seg mellom bygningskubene, med gløtt og utsyn i glassbroene som forbinder dem.

Hotellrom på Ydalir.
Hotellrom på Ydalir.
Foto: Sindre Ellingsen

Hotellet er bygget inn i vegetasjonen og eksisterende trær tett inntil bygget er tatt vare på gjennom byggefasen. Dette grepet knytter bygget til stedet, og er med på å danne gode uterom.

Med Ydalir har Stavanger fått en gave som vil eldes med verdighet og bare bli finere med tiden. Arkitektene har brukt utgangspunktet på en veldig god måte og har med flott materialbruk, detaljer, komposisjon og presisjon fått til et veldig flott bygg med utrolig mange gode kvaliteter.

Inngangspartiet på Ydalir.
Inngangspartiet på Ydalir.

 

Nr. 3: IDDIS Norsk grafisk museum & Norsk hermetikkmuseum

Arkitekt:  Eder Biesel Arkitekter
Landskapsarkitekt: Eder Biesel Arkitekter og Asplan Viak AS
Byggherre:  Museum Stavanger AS (MUST)
Fullført:  2021

IDDIS i kveldslys
Foto: ATELIER BRÜCKNER / Marcus Sies

Juryens begrunnelse
IDDIS Norsk grafisk museum & Norsk hermetikkmuseum har gitt Stavanger et attraktivt møtested. Baksiden til hermetikkmuseet har gjenoppstått som byens nye piazza omkranset av flott arkitektur som iscenesetter den gamle bebyggelsen på en spennende måte.

Iddisene fra hermetikkindustrien gjorde at Stavanger inntok en ledende posisjon på det grafiske feltet i Norge. Ved å samlokalisere de to museene i kontakt med Gamle Stavanger har en videreført og videreutviklet et levende museum. Den eksisterende småhusbebyggelsen og teglsteinspipene er tilført et nytt kafébygg som skånsomt er knyttet til det gamle røykeriet. Et glassbånd i taket slipper inn naturlig dagslys på den innbygde fasaden og markerer skillet mellom ny og gammel bebyggelse.

Den nye museumsbygningen har en glassfasade med «stablede» bokstaver inspirert av trykkerienes settekasser, med Garamond sine fonter montert speilvendt, noe som fanger interessen og inviterer inn. Skalaen på de tilførte bygningene harmonerer godt med de eksisterende. Bruken av mørkbrent tegl med et levende fargespill, binder mu­seumsbygget til stedet. Bygningsvolumene er planlagte for fleksibel bruk, og arealene kan deles av og brukes delt eller samlet. Den dype plasseringen i terrenget gjør at museet kan ta imot verdifulle gjenstander med sikkerhet og klimakrav ivaretatt.

Bilde fra typografi-avdelingen av museet
Foto: ATELIER BRÜCKNER / Marcus Sies

Uterommene er universelt utformet. Nivåforskjellene danner et amfi sammen med trapp og rampe, og åpner for fleksibel bruk av det nye torget. Det grønne taket over kafébygningen er et flott syn fra trykkeriutstillingen.

Transformasjon og ny bruk av gamle bygninger bevarer stedets identitet og er et forbilde for hvordan arkitekturen kan være historieforteller og bidra til å nå klimamålene. Kombinasjonen av nytt og gammelt byr på gledelige bygningsmessige overraskelser.

Gamle Stavanger er et viktig turiststed. Med Iddis viser det seg også som et attraktivt møtested for lokalbefolkningen med nytt og gammelt i flott samspill.

IDDIS sett fra andre siden av Vågen.
IDDIS sett fra andre siden av Vågen.
Foto: Eder Biesel

Stem på din favoritt

Du kan heie fram kandidatene ved å stemme på dem i kommentarfeltet på enten Facebook eller Instagram, eller ved å sende en e-post til igaukstad@stavanger.kommune.no, som er sekretær for byggeskikkprisen. Fristen er 28. september. Den som får flest «heiarop» blir folkets favoritt og får en ekstra stemme når juryen skal ta den endelige beslutningen. Byggeskikkprisen deles ut på Ledaal i oktober, og kunngjøres på kommunens nettside og  sosiale medier. 

Bilder av de tre nominerte til årets pris: Et anneks i en hage på Storhaug, hotellet Ydalir på Ullandhaug og IDDIS-museet i Gamle Stavanger.
Trykk på bildet for å komme til avstemmingen på Facebook.

Juryen

Juryen består av:
Frode Myrhol (politiker og juryformann)
Cille Ihle (politiker)
Per Højgaard Nielsen (Norske arkitekters landsforbund)
Olav Hodneland (Stavanger arkitektforening)
Bård Magnus Fauske (Norske landskapsarkitekters forening)
Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen (leder for seksjon for plan og arkitektur i Stavanger kommune)

Sekretær for byggeskikkprisen er Ingrid Gaukstad, arkitekt i Stavanger kommune

Tidligere prismottakere

2022: Vålandstun - Boliger som skaper steder
2021: Tou - Forvandling for framtiden
2020: Finansparken Bjergsted - Hverdagsliv
2019: Industri Energi i Kongsgata - Byliv
2018: Holmegenes - Endring
2017: Jåttå barnehage - Gode bygninger og steder for barn og unge
2016: 5° øst - Gode møteplasser
2015: Biblå - Arbeidsplasser
2014: Oransjeriet - Innovasjon
2013: Hinna brygge - Gode boligområder i den fortettede byen
2012: Lervigtunet - Gode uterom
2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 - Fornyelse i den utbygde byen
2010: Granlunden 16A - Gode boliger
2009: Egenes Park - Åpen klasse

Om byggeskikkprisen

 • Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

 • Kandidatene til prisen må være maks ti år gamle, og ligge innenfor kommunegrensene til Stavanger kommune.

 • Statuttene under forklarer hva juryen legger vekt på, og hvem som kan vinne. Statuttene ble revidert i april 2020.

 • Temaet for byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.
 • Det er ordføreren som deler ut prisen. Utdelingen foregår på Ledaal.

Statutter for byggeskikkprisen

Byggeskikkpris for Stavanger, vedtatt i kommunalstyret for byutvikling 11.9.2008, er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges.

Byggeskikkpris Stavanger kommune

Kontaktinformasjon

Ingrid Gaukstad

Arkitekt
By- og samfunnsplanlegging

Telefon:
51 50 86 48
E-post:
igaukstad@stavanger.kommune.no