PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Hold sluker og rister åpne

Hold sluker og rister åpne

Kort fortalt

  • Løv og rusk kan gi tette sluker og rister.
  • Tette sluker kan gjøre at regnvann og smeltevann
    renner inn i kjellere og garasjer.
  • Du må holde sluker og rister åpne rundt huset og ute i gata.
  • Er det akutt fare for oversvømmelse, ring vakttelefonen for vann og avløp: 51 50 71 86.
Oversvømmelse i veien

Mye regn på kort tid kommer oftere enn før, og til alle årstider. Sluker og rister må derfor alltid holdes åpne. Særlig om høsten må huseiere og folk som bor langs gatene sjekke at løv og rusk ikke tetter sluker og rister. Om vinteren kan is og snø hindre regn og smeltevann å renne ned i avløpsristene.

Et tett avløp i veien kan i verste fall bety at vannet i stedet finner veien til en garasje eller kjeller i nærheten.

Din plikt som huseier

Politivedtektene for Stavanger sier at de som eier hus eller eiendom «mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne». 

Hjelp naboen

Er det meldt kraftige regnskyll, sjekk gjerne kjellerhalsen og sluker på tomta til naboer og kjenninger som du vet er bortreist, eller som ikke selv er i stand til å gjøre jobben.

Meld om vannskade på veier og friområder

Oppdager du skader på vei, parker og friområder etter regnskyll, meld fra på VOF, www.varsleomfeil.no.

Akutt varsling ved oversvømmelse: Ring vakttelefonen for vann og avløp, 51 50 71 86. Telefonen betjenes hele døgnet.