1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Aktivitetstilbud for yngre personer med demens
Illustrasjonsbilde av hånd med et lite grønt blad.

Aktivitetstilbud for yngre personer med demens

Aktivitetstilbud for yngre personer med demens, der vi tilbyr ulike aktiviteter både individuelt og i gruppe, med utgangspunkt i det som er viktig for deg. Vi ønsker at vi sammen kan skape en sosial og meningsfylt hverdag.

Oppdatert : 27.10.2022

Om tilbudet

Aktivitetstilbudet er et sosialt møtested på Hermetikken i Østre bydel ved badedammen. Tilbudet består av indviduelt tilpassende aktiviteter og kognitiv stimulering. Vi ønsker å legge til rette for spennende og varierte aktiviteter som er viktig for den enkelte i den situasjonen de er i. Sammen med helsefagarbeider, idrettspedagog og andre i samme situasjon ønsker vi å skape en litt mer magisk og interessant hverdag. Tjenesten er bydekkende og vil være åpent på dagtid alle virkedager.

Passer det for meg?

  • Søker må ha en demensdiagnose, eller være under utredning
  • Søker må være 67 år eller yngre
  • Søker må være selvhjulpen i daglige personlige aktiviteter
  • Søker må kunne kommunisere språklig
  • Søker må kunne nytte seg av tilbudet som sosialt samvær og aktivitet

Hva inneholder tilbudet?

  • Måltid
  • Transport
  • Ulike aktiviteter

Hva gjør jeg for å komme i gang?

Dette er en kommunal tjeneste som krever vedtak. Søknad om helse- og omsorgstjenester kan rettes saksbehandler ved ditt lokale helse- og velferdskontor.

Brukere som ikke lenger fyller kriteriene for aktivitetstilbudet, vil få tilbud om aktiviteter på et annet dagsenter.

Kontaktinformasjon

Aktivitetstilbud for yngre personer med demens

Telefon:
51 50 81 00
E-post:
helsehuset@stavanger.kommune.no