1. Helse og omsorg
  2. Helsehuset
  3. Frisklivstilbud

Frisklivstilbud

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som gir støtte og veiledning til innbyggere som ønsker å endre levevaner og mestre helseutfordringer. I Stavanger kommune er frisklivstilbudene blant flere tilbud som er integrert i tjenesten Friskliv og mestring. Dette gjør vi for å tilby deg en mer helhetlig og sammenhengende oppfølging tilpasset dine behov.

Oppdatert : 22.09.2023

Stavanger kommunes frisklivstilbud består av strukturert oppfølging i form av ulike gruppebaserte tilbud og individuell veiledning etter behov. 

Målet med oppfølgingen er å bidra til at du skal lykkes med å gjennomføre og opprettholde endringer i eget liv som er positive for helsen din.

Det kan handle om å komme i gang med fysisk aktivitet eller trening, legge om til et sunnere kosthold, sove bedre, slutte med røyk eller snus, endre alkoholvaner eller mestre helseutfordringer. 

Trykk på denne lenken for å lese mer om Friskliv og mestring og hvordan du tar kontakt.