Illustrasjonsbilde: frukt og grønt

Ønsker du å endre kosthold?

For mange kan det være utfordrende og energikrevende å komme i gang med endringer av kosthold og livsstil på egenhånd. På helsehuset får du kunnskapen, verktøyene og støtten du trenger for å legge om til et sunnere kosthold.

Oppdatert : 19.02.2024

Om tilbudet

Tilbudet vårt består av en rekke ulike kurs og foredrag som kan være nyttige for deg når du skal gjøre kostholds- eller andre livsstilsendringer. Du vil få en kontaktperson som kan støtte og veilede deg personlig i prosessen med å gjennomføre endringer i eget liv. 

Helsehuset har klinisk ernæringsfysiolog som kvalitetssikrer og bidrar inn i de ulike tilbudene vi har innen kosthold og ernæring. 

Kurs og foredrag

Ved å trykke på lenkene under kan du lese mer om de ulike kursene som kan være aktuelle:

Lenker

Ønsker du mer informasjon og tips kosthold og livsstilsendring kan du lese mer på følgende nettsider: