1. KlimaStavanger
  2. Slik fyrer du riktig
Bilde av vedovn

Slik fyrer du riktig

Oppdatert : 05.04.2023
Kort fortalt

Riktig fyring gir mindre svevestøv, bedre luftkvalitet og reduserer risiko for pipebrann.

Når mange fyrer i vedovner samtidig, øker mengden svevestøv i lufta. Det bidrar til dårlig luftkvalitet, noe som igjen kan gi helseplager.

Ved å fyre riktig, bidrar du til å redusere utslippene av svevestøv fra vedfyring. Et tegn på at veden brenner best mulig, er at flammene er klare, delvis gjennomsiktige og har en blåtone. Flammene skal ikke fylle brennkammeret i ovnen. Her får du gode tips til riktig fyring.

Her er gode tips for riktig fyring:

Bygg bålet riktig 

  • Plasser et par tørre vedkubber nederst. 
  • Bygg noen etasjer med mindre kvist og opptenningsved. 
  • Legg to til tre opptenningsbriketter øverst. 

Tenn fra toppen 

Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret. Da får man hurtig god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.  

Sørg for nok luft 

  • La ventilene i vedovnen være helt åpne og sett gjerne ovnsdøra på gløtt de første 15 minuttene til det brenner godt. 
  • Ikke steng spjeldet så mye at flammen dør ut. 
  • Sørg for at det er nok friskluft i rommet, så ildstedet får “pusteluft”.

Når du legger på mer ved: 

  • Legg i nye kubber når flammene begynner å forsvinne og det meste av veden er blitt til glør. 
  • Unngå å fylle store mengder ved i ovnen, følg ovnens bruksanvisning.

Husk!  

Fyr kun med rent trevirke. Ikke brenn behandlet eller impregnert materiale. 

Kilde: Rogaland brann og redning IKS