Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talande web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, les Talende Web opp teksten du peikar på, samtidig som du får ei visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplesent

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Bål, grilling og brenning av hageavfall

Bål, grilling og brenning av hageavfall

Kort fortalt:

  • Følg reglene for når og hvor du kan brenne bål!
  • Du skal bare bruke rent og tørt trevirke.
  • Det er egne regler for sankthansbål på kommunal grunn.
  • Du har ikke lov å brenne søppel noe sted.
  • I Stavanger er det forbudt å brenne hageavfall hele året.

Oppfordring fra brannvesenet om å droppe bål og engangsgrill

Bålforbud: Brannvesenet oppfordrer nå turfolket om å la fyrstikkene ligge. Både fordi det er tørt i terrenget og fordi brannvesenet må prioritere de viktigste oppgavene i disse corona-tider. For mer informasjon se https://www.rogbr.no/grillogild

Når kan du brenne bål?

Det generelle forbudet mot å gjøre opp ild i skog og mark er mellom 15. april og 15. september. I noen tilfeller og på noen steder er det likevel tillatt å brenne bål i denne perioden. Også ellers om året må du vurdere brannfaren og ivareta sikkerheten før du tenner bål.

Se brannvesenets informasjon om de generelle reglene for utendørs brenning.

Hvor kan du brenne bål?

I offentlige friområder i Stavanger er det lov å brenne små bål med tørt og rent trevirke der det er tilrettelagte bål- og grillplasser. Det er flere gapahuker med gruer i kommunens friområder, og enkelte opparbeidete bålplasser ved vann.

For Finnøy og Rennesøy gjelder de generelle reglene for bålbrenning.

Plast, folie og annet avfall skal ikke brennes på bålet. 

Griller alle kan bruke

Felles griller finnes på de største badestrendene i Stavanger. Du tar selv med grillkull og tennvæske, og rydder opp etter deg på grillplassen.

Vi oppfordrer til å ikke bruke engangsgriller, som bidrar til mye unødig avfall, utgjør brannfare og setter merker i naturen. På de største badestrendene i Stavanger er det likevel egne brannsikre containere for brukte engangsgriller.

Sankthansbål på kommunale områder

Vil du brenne sankthansbål på kommunens grunn, må du søke om tillatelse.

Les:  Søk om sankthansbål

Varsle brannvesenet om bålet ditt

Du skal alltid melde fra om utendørs brenning til brannvesenet før du tenner opp. Fyll ut skjema for melding om utendørs brenning.

Regler om brenning av hageavfall

I Stavanger er det ikke tillatt å brenne hageavfall eller annet avfall. Slik brenning føre til dårlig luft og helseproblemer for folk med luftveisplager, barn, eldre gravide og andre.

Les mer: Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner i Stavanger

I Finnøy og Rennesøy kan du brenne hageavfall, men ikke annet avfall. Her gjelder de generelle reglene for utendørs brenning.