Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker og friområder
  5. Ny park på Nytorget

Ny park på Nytorget

Kort fortalt:

  • Fram mot 2025 skal Stavanger kommune bygge en helt ny park på Nytorget.
  • Biler og asfalt skal vike for aktivitet, mennesker og natur.
Montasje av framtidig park på Nytorget

Ny park fram mot 2025

Nytorget skal fornyes fram mot byjubileet i 2025, fra å være en grå plass dominert av biler til et område for aktivitet og mennesker.

Vinteren 2019 vant Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Karres en Brands Landskapsarkitekter konkurransen om prosjektering av Nytorget, med «Tre hus og et langbord».

Den endelige parken på Nytorget skal strekke seg fra dagens Metropolis til Langgata. Den flotte jugendmuren langs Nytorget, og trærne som står på muren, skal vi bevare. 

Skisse av parken ovenfra
Illustrasjon: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Prøvepark i 2020

En prøvepark var etablert på Nytorget i 2020. Den skulle være en inspirasjonskilde til ideer og medvirkning, og kommunen fikk inn mange innspill om hva folk ønsker at den fremtidige parken skal inneholde.

Nytorget pallepark

Hensikten har vært å la brukerne være med på å legge premissene for den nye parken. 

Engasjementet resulterte i mange konstruktive innspill fra publikum, i tillegg til flere spennende forslag fra Kunst, design og arkitektur ved Bergeland videregående skole, der elevene utarbeidet egne skisser og ideer om den videre utformingen av torget.

Her er et lite knippe av det som kom inn:

- Lune og grønne rom. Lett å parkere sykkelen - helst tørt - tørt når en oppsøker området. Kart over alle butikkene og spisestedene i området.

- Mennesket i sentrum!

- Parken på Nytorget må bli en grønn lunge til glede for alle. Det er viktig med elementer som gjør at det blir kjekt for familier å gå der med barn gjerne i forbindelse med byturen.

- Et møte-/ oppholdsplass under tak hadde vært supert.

- Grøntområde med frukttrær og bærbusker som alle kan forsyne seg fritt av, benker til de voksne, lekeområde til de små delt opp i aldersgrupper

- God belysning er viktig.

- Tenker det kunne være koselig og sosialt med bålpanner

Dette er bare et lite utvalg av det som kom inn og alle innspillene blir vurdert i de konkrete planene arkitektene legger for parken på Nytorget.

Målet er at parken på Nytorget skal stå ferdig til byjubileet i 2025.

Utviklingen av Nytorget-området ellers

Informasjon om utviklingen av området sør for Nytorget og bygningene der finner du på nettsidene til det kommunale selskapet Stavanger utvikling.

Blomster nytorget

Kontaktinformasjon

Hilde Uberg

landskapsarkitekt
Park og vei

Mobil:
932 19 383
E-post:
hilde.uberg@stavanger.kommune.no