Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Landbruk og havbruk i Stavanger kommune
  4. Godkjenning av innmarksbeite som spredningsareal

Godkjenning av innmarksbeite som spredningsareal

Søknad om godkjenning av innmarksbeite som spredningsareal

Spredning av husdyrgjødsel på innmarksbeite krever godkjenning av kommunen. Det er bare fulldyrket/overflatedyrket jord som er automatisk godkjent som spredningsareal.

Spredningsarealet må være stort nok i forhold til dyretalet. Vi anbefaler at du sender søknad i god tid dersom du har behov for spredningsareal på innmarksbeite før neste vekstsesong.

Sjekk temakartet, om du er usikker på om du har innmarksbeite som er godkjent som spreieareal 

De som ønsker å få godkjent innmarksbeite som spredningsareal kan søkje om det ved å fylle ut dette skjemaet. Legg ved et kart og send det til:

Stavanger kommune 
Pb. 8001
4068 Stavanger

Eller: postmottak@​stavanger.kommune.no

Har du spørsmål og eller ønsker du mer informasjon kan ta kontakt med landbruks- og havbrukskontoret.