PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Eiendomsskatt
 5. Betaling av eiendomsskatt

Betaling av eiendomsskatt

Kort fortalt

 • Betalingsfrist:
   1. termin - 20. mars 2023.
   2. termin - 20. september 2023. 
 • Her finner du informasjon om månedlig faktura.

 

Når må jeg betale? 

Betalingsfrister for eiendomsskatten i 2023 er: 

 • 20. mars 2023 (1. termin - perioden 01. januar - 30. juni)
 • 20. september 2023 (2. termin - perioden 01. juli - 31. desember)

Dersom du har valgt månedlig faktura blir den sendt ut rundt den 20. i hver måned. Forfallsdatoen er den 20. i måneden etter. 

Du må betale fakturaen selv om du har levert klage på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye.  

 

Hvem får fakturaen?  

Det er tinglyst eier (hjemmelshaver) som får fakturaen. Ved festeforhold er det fester som får den.  

Hvis en eiendom eies av flere, vil fakturaen sendes til én av eierne. Det er da eiernes ansvar å fordele regningen internt.  

Eksempler:  

 • Sameier (f.eks. der tre søsken eier en fritidseiendom sammen).  
  Kommunen sender ut én felles faktura til sameiet. Kommunen kan ikke splitte fakturaen på sameiepartene. De som er tinglyste eiere i et sameie, kan avtale hvem av dem som skal motta fakturaen og gi beskjed om det til regnskapstjenesten.  
 • Eierseksjonssameie (f.eks. seksjonert leilighetsbygg)  
  Hver seksjon har egen takst, og derfor får også hver seksjon en egen faktura.   

 

Ønsker du månedlige faktura?  

På nettløsningen "Min eiendom" kan du få mye informasjon om boliger du eier, og også finne muligheten til å bestille månedlig faktura.  

Du kan endre hvor ofte du får faktura én gang i halvåret. Endringen trer i kraft to ganger per år, i januar og i juli.

 • Velger du månedlig fakturering i løpet av perioden januar til 15.juni, vil dette gjelde fra 1.juli.
 • Velger du månedlig fakturering innen 25. januar, vil dette gjelde fra 1.januar.


Slik endrer du til månedlig faktura: 

Logg inn med elektronisk ID på "Min eiendom".

Klikk på eiendommen din: 

Mine eiendommer.

Klikk på "Min fakturahyppighet". 
Velg "12 terminer" og klikk på "Endre faktura-hyppighet": 

Min fakturahyppighet.


Klikk "OK" for å bekrefte endring av fakturahyppighet. 

Endre fakturahyppighet, klikk OK.


Noen eiendommer kan ikke velge månedlig faktura:
Eiendommer som ikke kan ha månedlig faktura.

Se mer informasjon om månedlig faktura her. 

 

Betaling og betalingsutsettelse

Andre spørsmål om betaling eller betalingsutsettelse rettes til regnskapsavdelingen på epost ut.faktura@stavanger.kommune.no eller telefon: 51 50 73 80. 

 

Nyttige linker