Stavanger - flyfoto: Harald M. Valderhaug

Om anskaffelser i Stavanger kommune

Oppdatert : 07.03.2024
Om anskaffelser

Avdeling for anskaffelser i Stavanger kommune bistår i kommunens anskaffelsesprosesser, kontraktsoppfølging og større og mindre engangskjøp i kommunen. Vårt ansvar er at anskaffelsene utføres i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi skal også legge til rette for at anskaffelsene er bærekraftige og i samsvar med kommunens overordnede planer.