PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Hillevåg kommunedel
 5. Nærmiljøtilskot for Hillevåg

Nærmiljøtilskot for Hillevåg

Kort fortalt

 • Ønskjer du at nabolaget ditt skal ha eit nabolagstreff, ein nabolagshage, festival, grønsakskasse eller andre aktivitetar?
 • Fristane i 2022 er 1. mai, 1. september og 1. november.
 • Ny søknadsrunde opnar snart! 

Information in other languages

Kva kan du søka støtte til?

Du/dokker kan søka om tilskot frå dei heilt små til større tiltak, som til dømes mat til nabolagstreff, nabolagshagar, festivalar, mikrobibliotek, open familiedag, hobbygrupper eller andre aktivitetar.

Vi ønskjer å støtta tiltak som:

 • Er med på å bygga tilhøyrsel og skapar attraktive, opne og inkluderande aktivitetar eller møteplassar som gir opplevingar og auka livskvalitet.
 • Bygger opp det lokale engasjementet blant bebuar- og velforeiningar, frivillige lag og organisasjonar, eldsjeler og andre aktørar.
 • Styrkar kjensla av å høyra til, dugnadsinnsats, gleda i eige nærmiljø, samhald og lokalt engasjement i kommunedelen.
 • Tiltak som er særleg retta mot sårbare grupper, fellesskap og grøne innslag er ekstra positivt. 

Kor mykje pengar kan ein søka om?

Mindre beløp på kr 1000, 5000, 10 000, 20 000 er lettare å få ja på. Søknadar om 50 000 kroner bør grunngivast ekstra godt. Alle tildelingar kan bli mindre enn det blir søkt om. 

På dette kartet kan du zooma deg inn og sjå kven vi har gitt støtte til tidlegare:Kven kan søka?

Bebuar- og velforeiningar, frivillige lag og organisasjonar, næringsliv og andre som ønskjer å bidra til eit betre nærmiljø på Hillevåg kan søka om tilskot.

Er du ein enkeltperson med ein god idé til ein nabolagsaktivitet? Eller ei gruppe som allereie arrangerer gatefestar eller jamleg samlar dokker på leikeplassen til nabolaget? Kva med å oppretta ei velforeining!

Ei velforeining består av naboar som ønskjer å skapa eit godt nabolag. Saman kan dokker til dømes arrangera ulike aktivitetar som påskeeggjakt, utekino, eller oppretta nabolagshagar. Aktivitetane kan dokker som velforeining søka tilskot til.

Slik søker du

Midlane blir lyste ut fleire gongar i året som eit ledd i områdesatsinga på Hillevåg. Søknadsfristane i 2022 er 1. mai, 1. september og 1. november.

Dersom det er fysiske tiltak, må det komma fram i søknaden at grunneigar støttar tiltaket.

Søknadane blir behandla 1–2 veker etter frist. Vi sender ut svar så snart som mogleg i etterkant av behandling, seinast 5 veker etter søknadsfristen. 

Slik oppretter du velforening

 • Hvem er interessert i å være med? 
 • Hva ønsker dere å gjøre i nabolaget?
Inviter dine interesserte naboer til et fellesmøte:
 • Skriv ned vedtekter for velforeningen (regler). Maler og eksempler på vedtekter finner du her.
 • Velg hvem som skal være i styret (leder, nestleder, sekretær, kasserer, eventuelle øvrige styremedlemmer).
 • Skriv protokoll (referat), en av deltakerne signerer denne til slutt.
Registrer velforeningen i Frivillighetsregisteret.
Dette må dere registrere:
 • Navnet på foreningen: kan for eksempel være Varden vel, Jærgata vel
 • Foreningens adresse: oppgi adressen til én i styret
 • E-postadresse og/eller mobilnummer til én i styret
 • Foreningens aktiviteter: dere kan for eksempel skrive nabolagsaktiviteter
 • Dato for stiftelse (dato for første møte)
 • Hvem som er i styret:
  Styret må ha minst fire roller (se steg 2). Vær nøye med at det ikke er avvik mellom det som oppgis her og det som står i protokollen fra stiftelsesmøtet eller årsmøtet. Du skal ikke legge inn varamedlemmene.
Dokumenter du må legge ved:
 • Vedtekter (regler)
 • Stiftelsesdokument som viser at dere er opprettet/stiftet (referatet fra første møte)
 • Årsmøteprotokoll/dokumentasjon som viser valg av styre (referatet fra første møte)
Opprett en bankkonto i valgfri bank med det nye organisasjonsnummeret.
Nå kan dere enkelt søke tilskudd til det dere ønsker å få gjennomført.

1. Snakk med naboene dine

 • Hvem er interessert i å være med? 
 • Hva ønsker dere å gjøre i nabolaget?

2. Inviter til møte

Inviter dine interesserte naboer til et fellesmøte:
 • Skriv ned vedtekter for velforeningen (regler). Maler og eksempler på vedtekter finner du her.
 • Velg hvem som skal være i styret (leder, nestleder, sekretær, kasserer, eventuelle øvrige styremedlemmer).
 • Skriv protokoll (referat), en av deltakerne signerer denne til slutt.

3. Registrering

Registrer velforeningen i Frivillighetsregisteret.
Dette må dere registrere:
 • Navnet på foreningen: kan for eksempel være Varden vel, Jærgata vel
 • Foreningens adresse: oppgi adressen til én i styret
 • E-postadresse og/eller mobilnummer til én i styret
 • Foreningens aktiviteter: dere kan for eksempel skrive nabolagsaktiviteter
 • Dato for stiftelse (dato for første møte)
 • Hvem som er i styret:
  Styret må ha minst fire roller (se steg 2). Vær nøye med at det ikke er avvik mellom det som oppgis her og det som står i protokollen fra stiftelsesmøtet eller årsmøtet. Du skal ikke legge inn varamedlemmene.
Dokumenter du må legge ved:
 • Vedtekter (regler)
 • Stiftelsesdokument som viser at dere er opprettet/stiftet (referatet fra første møte)
 • Årsmøteprotokoll/dokumentasjon som viser valg av styre (referatet fra første møte)

4. Opprett en bankkonto

Opprett en bankkonto i valgfri bank med det nye organisasjonsnummeret.
Nå kan dere enkelt søke tilskudd til det dere ønsker å få gjennomført.

Kontaktinformasjon

nina tunge kvamme

Nina Tunge-Kvamme

Leder av Hillevåg frivilligsentral

Telefon:
51 50 88 58
E-post:
nina.tunge-kvamme@stavanger.kommune.no