PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Kommunedeler i Stavanger
 4. Madla kommunedel
 5. Hva skjer i Kvernevik?

Hva skjer i Kvernevik?

Kvernevik er et område i Madla kommunedel med en stolt historie og et spennende mangfold. Stavanger kommune har en rekke ulike prosjekter i gang i Kvernevik tilknyttet et fremtidig områdeløft.

Pågående prosjekter i Kvernevik

 • Nytt og flott bydelshus står klart i Traneveien 10, med Kvernevik svømmehall som nærmeste nabo. Det blir storstilt åpningsfest 15. april 2023, men huset er allerede fylt med liv og aktivitet!

  Foreløpig står det bare «bydelshus» over inngangen, og huset omtales som «Sunde og Kvernevik bydelshus». Men det er jo litt langt og kronglete, så vi vurderer å gi bydelshuset et navn som er enklere å si.

  Har du forslag til hva huset kan hete? Da kan du sende inn forslag via denne lenken.

  Ønsker du å låne eller leie rom på det nye bydelshuset? Det kan du gjøre ved å trykke her. 
 • Nærdemokratimidler: Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg gjennomfører pilotprosjektet «Nærdemokratimidler» i perioden 2021-2023 i samarbeid med områdeløftet i Kvernevik. I dette prosjektet arbeider kommunedelsutvalget med å kartlegge og utvikle nye initiativ og tiltak i kommunedelen, og særlig da i Kvernevik. I første omgang  ønsker kommunedelsutvalget å satse på unge og fritid- og aktivitetstilbudet i kommunedelen. Prosjektet har en økonomisk ramme på 500 000 kr hvert år i prosjektperioden. For mer informasjon - ta kontakt med leder for kommunedelsutvalget, Lars Peter Endresen på e-post: larspeten@gmail.com eller telefon: 918 86 864
 • SOSLOKAL – Hvordan kan vi sammen styrke det sosiale bærekrafts perspektivet i lokal samfunnsutvikling?
  Som et ledd i det fremtidige områdeløftet som er lagt til Kvernevik ønsker kommunen å sette sosial bærekraft på dagsorden. Helt enkelt handler sosial bærekraft om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. Prosjektet er nå avsluttet og resultatet finner du nå utstilt i bydelshuset i Kvernevik. Du kan også lese hele rapporten ved å trykke her. 

 • Foreldre vil være med - prosjektet handler om å skape gode nærmiljø, trygge foreldre og trygge barn. I prosjektet jobbes det for å løfte frem ressursene hos foreldre med minoritetsbakgrunn. Det gjøres ved å utvikle lokale nettverk i samarbeid med mødre og fedre med minoritetsbakgrunn, frivillige organisasjoner og kommunale tjenester. Mødrenettverket for kvinner med minoritetsbakgrunn i Kvernevik har vært pilot i arbeidet. Sammen med Kvernevik skole, Madla Kvernevik frivilligsentral, Open Hands for You, Sunde IL og Kvernevik Sanitetsforening er det etablert et nettverk for og med minoritetskvinner. 
 • Prøveprosjekt Helhetlig skoledag - Skoleåret 2022/2023 gjennomføres et prøveprosjekt om helhetlig skoledag for 1.- 4. trinn på Kvernevik skole. Formålet med prosjektet er å undersøke om dette er en bedre måte å organisere skoledagen på.

  Stavanger kommune samarbeider med skolens rektor og ansatte om prosjektet. I tillegg til ordinær undervisning blir det gratis skolemat og en helhetlig skoledag fra 08.15 – 15.00, flere ansatte og mer vekt på frilek og fysisk aktivitet.
 • Hvordan kan vi tilrettelegge for bedre folkehelse? Smartby-avdelingen bruker polarklokker til å kartlegge hvor i Kvernevik folk trener, sykler og går tur.

Caps med "I love VigÄ". Foto: Smartbyen

Ny Kvernevik skole og dobbel flerbrukshall

Norconsult har satt i gang arbeidet med reguleringsplan for Kvernvik skole. Formålet med planen er at Kvernevik skole skal bygges om, og skolen og idrettsområdet skal utvikles som et helhetlig prosjekt.

Utviklingen omfatter etablering av ny skole, inkludert bydelskulturskole, biblioteksfilial, ny dobbel flerbrukshall, samt styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø med tilhørende idrettsbaner.

Nytt legesenter i Kvernevik

Mange i Kvernevik har vært opptatt av å få fastleger igjen i området. Tidligere i år, gjennom prosjektet SOSLOKAL, kom det frem at legekontor var noe av det som innbyggerne i Kvernevik savnet mest. Derfor var det ekstra gledelig da det ble kjent at det skal komme fastleger på Kvernevik bydelshus. Mange av innbyggerne har tatt kontakt med kommunen, og vil gjerne ha mer informasjon. Vi har derfor tatt en prat med Åse Straumstøyl, som er leder for fastlegene som begynner i Kvernevik.

Det nye legesenteret vil bli driftet av kommunen, kan du fortelle hva et kommunalt legesenter er?

På et kommunalt legesenter er fastlegene ansatte i kommunen, og vil ha samme vilkår som andre kommunalt ansatte. Faktorer som hjelpepersonell, møbler, husleie, sykefravær, innkjøp og vedlikehold av utstyr dekkes av kommunen. Legene tar dermed en mindre økonomisk risiko, enn hvis de skulle drevet legekontoret selv som privat næring.

Kan du fortelle om når fastlegene begynner i Kvernevik?

Endelig dato er ikke bestemt, men vi ser for oss at de begynner i begynnelsen av februar i 2023.

Mange innbyggere som har tatt kontakt, og vil gjerne vite hvem fastlegene er og hvordan de få en fastlege i Kvernevik?

Det er ansatt tre fastleger på Kvernevik legesenter. To av dem, Anne Karen Bøe og Kristin Eide, begynner i starten av februar, og fra og med 1. februar 2023 vil listene deres bli lagt ut på Helsenorge.no. Dermed kan alle som ønsker sette seg opp på deres liste der, eller sette seg opp på venteliste, når listene blir fulle.

Den tredje legen, Stine Lise Kvinnsland, begynner 20. mars, og det vil bli lagt ut mer informasjon etter hvert om når henne liste blir tilgjengelig på Helsenorge.no.

I tillegg til dette vil det også ansettes en introduksjonslege. Antageligvis fra høsten 2023. Denne legen vil bistå i arbeidet til de andre fastlegene på legesenteret.

Det kommer også til å være annet helsepersonell på legesenteret, som to sykepleiere og en helsesekretær.

Fastlegene kommer til å starte med åpne lister, altså at de ikke har pasienter med seg fra tidligere arbeid. Det vil derfor være stor mulighet til å få plass på listen hvis du er tidlig ute i februar.

Og til slutt, hvem kan de ta kontakt med hvis de har mer spørsmål eller ønsker mer informasjon?

De som ønsker mer informasjon må følge med på Stavanger kommune sine nettsider. Der vil det bli lagt ut oppdatert informasjon etter hvert. Fra og med februar 2023 kan de som ønsker ringe Kvernevik legesenter på telefon: 51913633.

Hvordan bruker barn nærmiljøet sitt?

Hvilken vei går barn og unge til skole og fritidsaktiviteter, hvordan opplever de hjemstedet sitt, og hva savner de? «Barnetråkk» er en metode der skoleelever får praktisk opplæring i demokrati og medborgerskap, samtidig som kommunen får innsikt i barn og unges behov. I november 2021 besøkte vi Kvernevik skole: 

Områdeløft i Kvernevik

Kvernevik har over lang tid skåret lavt på en rekke ulike levekårsfaktorer i Stavanger kommunens levekårsundersøkelse. Levekårsundersøkelsene viser at Kvernevik har større levekårsutfordringer enn resten av Madla kommunedel. Derfor har politikerne vedtatt å satse ekstra på Kvernevik og det skal utarbeides en helhetlig plan for kommunens arbeid i Kvernevik. 

Du kan nå lese hele planutkastet her.

Temaplan for områdeløft i Kvernevik

Rogaland Revisjon har i samarbeidet med Stavanger kommune utarbeidet en rapport om nåværende situasjon i Kvernevik. Rapporten foreligger snart og blir et utgangspunkt for fremtidige tiltak i Kvernevik. 

Oppstartssaken vil bli behandlet i Madla og Kvernevik kommundelsutvalg den 27.09.2022 og i Kommunalutvalget den 18.10.2022. For å lese saken kan du trykke her. 

I oktober vil vi snakke med utvalgte grupper i Kvernevik. 

I dette steget, i arbeidsprosessen med temaplan for et områdeløft i Kvernevik, arbeider vi med å skrive et helhetlig utkast til temaplan.  

Førstegangsbehandling av Temaplan i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 17.01.2023 og Kommunalutvalget 31.01.2023. 

Den politiske saken kan leses her. 

I hele februar 2023 vil alle som ønsker kunne gi innspill til temaplanen. 

Det kan enten gjøres ved å legge inn dine innspill via medvirkningsplattformen "Mitt nabolag".

Der kan du spille inn dine meninger og tanker om innsatsområdene og tiltakene. Det kan være tilbakemeldinger, endringsforslag, tilleggsforslag eller andre ting du har på hjerte om behov i Kvernevik. 

I tillegg kan du sende inn innspill til kommunen på mail til prosjektleder for områdeløftet i kommunen, Line Møllerop, på e-post: lmollerop@stavanger.kommune.no

Sistegangsbehandling av temaplanen i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 21.03.2023 og i Kommunalutvalget den 18.04.2023. 

1. Innsiktsarbeid

Rogaland Revisjon har i samarbeidet med Stavanger kommune utarbeidet en rapport om nåværende situasjon i Kvernevik. Rapporten foreligger snart og blir et utgangspunkt for fremtidige tiltak i Kvernevik. 

2. Oppstartssak

Oppstartssaken vil bli behandlet i Madla og Kvernevik kommundelsutvalg den 27.09.2022 og i Kommunalutvalget den 18.10.2022. For å lese saken kan du trykke her. 

3. Medvirkning

I oktober vil vi snakke med utvalgte grupper i Kvernevik. 

4. Skrivefase

I dette steget, i arbeidsprosessen med temaplan for et områdeløft i Kvernevik, arbeider vi med å skrive et helhetlig utkast til temaplan.  

5. Politisk behandling

Førstegangsbehandling av Temaplan i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 17.01.2023 og Kommunalutvalget 31.01.2023. 

Den politiske saken kan leses her. 

6. Høring

I hele februar 2023 vil alle som ønsker kunne gi innspill til temaplanen. 

Det kan enten gjøres ved å legge inn dine innspill via medvirkningsplattformen "Mitt nabolag".

Der kan du spille inn dine meninger og tanker om innsatsområdene og tiltakene. Det kan være tilbakemeldinger, endringsforslag, tilleggsforslag eller andre ting du har på hjerte om behov i Kvernevik. 

I tillegg kan du sende inn innspill til kommunen på mail til prosjektleder for områdeløftet i kommunen, Line Møllerop, på e-post: lmollerop@stavanger.kommune.no

7. Politisk vedtak

Sistegangsbehandling av temaplanen i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg den 21.03.2023 og i Kommunalutvalget den 18.04.2023. 

 

Kartlegging og analyse av Kvernevik

Stavanger kommune har gjennomført et omfattende innsiktsarbeid for å få vite mest mulig om levekår og stedskvaliteter i Kvernevik. Her inngår levekårsstatistikk, ungdataundersøkelser og kartlegging av den sosial bærekraften i Kvernevik.

Rogaland revisjon har gjennomført en analyse av område som ble ferdigstilt i 2022.

I løpet av 2022 ble det også gjennomførte et forskningsprosjekt i Kvernevik der den sosiale bærekraften ble målt. Erfaringsnotatet kan leses her.  

Kontaktinformasjon

Line Møllerop

Prosjektleder for områdeløftet i Kvernevik

Mobil:
906 18 306
E-post:
lmollerop@stavanger.kommune.no