PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Stavanger-statistikken

Befolkning

Kort fortalt

  • Her finner du statistikk om befolkningsutvikling i Stavanger og storbyområdet.
  • Per 3. kvartal 2022 er det 144 515 innbyggere i Stavanger. 

Befolkningsstatistikken er i sin helhet basert på Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kommunen bruker i tillegg verktøyet KOMPAS til framskrivingsarbeid og statistikk på lavt geografisk nivå.

Gå til endring i befolkningen etter hele år 

Gå til kvartalsvise endringer i befolkningen

Gå til utvikling i fødsler og fødselstall

Flyttinger – innenlands og innvandring

Befolkning etter kirkesogn

Kontaktinformasjon

Nadia Remen Svendsen

Rådgiver i seksjon for overordnet plan
Prosjektleder for planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel

Mobil:
917 40 873
E-post:
nadia.remen.svendsen@stavanger.kommune.no

Inger Bjørgo Hustvedt

Rådgiver innenfor statistikk og analyse
Avdeling byutvikling, seksjon for overordnet plan

Mobil:
454 86 259
E-post:
inger.bjorgo.hustvedt@stavanger.kommune.no