PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Ordførar Dagny Sunnanå Hausken

Ordførar Dagny Sunnanå Hausken

Dagny Sunnanå Hausken (Sp) er varaordførar i Stavanger. Frå 28. mars til 16. september rykkjer ho opp som ordførar, i samband med ordførar Kari Nessa Nordtuns foreldrepermisjon. Dag Mossige (Ap) er mellombels valt som varaordførar medan ordføraren har tredd ut av vervet.

Information in other languages

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken

Dagny Sunnanå Hausken (Sp) er til vanleg varaordførar i Stavanger. Varaordførar er ein representant for fleirtalet av dei folkevalde i bystyret. Ho leier formannskapet og kommunestyret i fråværet til ordføraren og deltek i samband med representasjon.

Ho er fødd 13. juli 1963. Sunnanå Hausken er utdanna sjukepleiar og agronom, og arbeidet som dette før ho vart ordførar i Rennesøy i 2011. Dette vervet hadde ho fram til kommunesamanslåinga tredde i kraft 1.1. 2020.

Sunnanå Hausken har vore aktiv i gardsdrifta, der familien driv med sau og poteter. Men no er neste generasjon i ferd med å overta drifta.

Ho er gift, har tre barn og fire barnebarn, og bur på Mosterøy.

Vekeprogram veke 14

Måndag 04. april
Møte mellom ordførar, varaordførar, kommunedirektør og politisk sekretariat
Fellesmøte

Tysdag 05.april
Møte i kommunalutvalget- Stavanger konserthus
Eiermøte Stavangerregionen Havn IKS


Onsdag 06.april
Ordførerforum- Rogaland
Middag NORCE- Ydalir Hotel

Torsdag 07.april
KS- Storbynettverksmøte
Møte med kommunedirektør og politisk sekretariat
Formøte til formannskapsmøte
Møte i formannskapet- Stavanger konserthus

Fredag 08.april
Kalendermøte
Beredskapsmøte
Gruppeledermøte

 

Pressekontakt

Politisk rådgivar og pressekontakt Hilde Fahret Born, mob. 98610989

Slik kontaktar du ordføraren og rådgivarane hennar

E-post og annan post blir behandla i samsvar med lov om offentlegheit i forvaltninga. Du må rekne med at innhaldet i meldinga di eller brevet ditt kan bli offentleg tilgjengeleg.

E-post:
annbjorg.gravdal.larson@stavanger.kommune.no