PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utval i Stavanger
 4. Formannskapet i Stavanger

Formannskapet i Stavanger

Kort fortalt

 • Formannskapet er det nest øvste politiske organet i Stavanger. 
 • Møta blir leidde av ordførar Kari Nessa Nordtun (Ap). 

Information in other languages

Replikk i politisk møte i Stavanger. Foto: Carina Johansen.

Ansvarsområda frå utvalet

Stavanger formannskap behandlar mellom anna saker som handlar om: 

 • Sals- og skjenkjeløyve for alkohol   
 • Likestilling og diskriminering  
 • Folkehelse  
 • Barn i låginntektsfamiliar  
 • Samfunnstryggleik
 • Ekspropriasjonssaker sakene ikkje vedtakast av kommunestyret 

I tillegg skal formannskapet mellom anna: 

 • Innstille til vedtak i kommunestyret i økonomisaker, og til skattevedtak.  
 • Være valstyret til kommunen.  
 • Være eit likestillingsutval som ser til at kommunen følgjer likestillingslova.  

Møte og sakspapir

Neste møte er 7. april. Oppmoding om busetjing av flyktningar, skatteinngang 2022 og tildeling av koronamidlar til næringslivet er blandt sakene som skal behandlast. Sjå møteoversikt og les sakspapir.

Formannskapets møte blir òg viste på kommune-tv. 

Kva vart vedteke? 

24.03: Protokoll frå formannskapsmøte.
17.02: Protokoll frå formannskapsmøte.
03.02. Protokoll frå formannskapsmøte. 
20.01. Protokoll frå formannskapsmøte. 

Finn medlemmer

Sjå kven som er medlemmer av formannskapet og korleis du kan kontakte dei.

Formannsskapet oversikt langside - foto Carina Johansen.jpg