PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Politiske utval i Stavanger
  4. Utval for by- og samfunnsutvikling

Utval for by- og samfunnsutvikling

Kort fortalt

  • Utval for by- og samfunnsutvikling (ofte forkorta til UBs) har 11 medlemmer og blir leidde av Frode Myrhol (FP). 
  • Nestleiar er Anders Fjelland Bentsen (Ap)
  • Du kan sjå møta her på kommune-tv. Neste møte er torsdag 31. mars.

Information in other languages

Kristoffer Sivertsen (Frp) er leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling

Kristoffer Sivertsen (Frp) er leder av utvalg for by- og samfunnsutvikling

Møte

Møta i utval for by- og samfunnsutvikling er opne for publikum, og blir overførte direkte på kommune-tv. Møtet blir lukka dersom utvalet skal behandle saker som er halde unna offentleg innsyn.

Neste møte er 31. mars 2022. Her finn du sakspapira. Det blir m.a. orientering om  områdereguleringa for Paradis, behandling av detaljreguleringar i Jåttåvågen og ved universitetet, og oppstart av temaplan for universell utforming. 

Her er oversikt over kommande utvalsmøte. 

Fleire av møta blir òg viste på nett-tv.  

Iframe møte UBs

Medlemmer

Du finn enkelt ut kven som er medlemmer av utvalet på Finn politikar. Bruk filtreringen til å finne andre utval. 

Utval for by- og samfunnsutvikling