Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utval i Stavanger
 4. Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog

Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog

Kort fortalt

 • Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog - ofte omtalt som UKIS - har 11 medlemmer og blir leidde av Bjarne Kvadsheim (Sp).
 • Nestleiar er Ine Haver (Ap).

Information in other languages

Bjarne Kvadsheim (Sp) er leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Bjarne Kvadsheim (Sp) er leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Ansvarsområda frå utvalet

Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog behandlar mellom anna saker som handlar om: 

 • Kunst  
 • Kultur
 • Kulturskulen
 • Bibliotek
 • Frivilligheit
 • Fritidstilbod for barn, unge og vaksne
 • Lokaldemokrati
 • Nærdemokrati og innbyggjarinvolvering
 • IdrettMedia  

I tillegg skal utval for kultur idrett og samfunnsdialog mellom anna: 

 • Gi konsesjonar for kinovisning 
 • Har ansvar for dialog med og samordning av arbeidet i kommunedelsutvala 
 • Organisere det årlege frivilligtorget 

Øyvind Jacobsen (Ap) er blant annet medlem av kommunestyret, formannskapet og utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Foto: Carina Johansen.
Øyvind Jacobsen (Ap) er blant annet medlem av kommunestyret, formannskapet og utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Foto: Carina Johansen.

Møte

Møta er opne for publikum. Skal utvalet behandle saker som er halde unna offentleg innsyn blir lukka møtet.

Neste møte er 6. april 2022. Sjå møteoversikta. På sakskartet står mellom anna minnemarkering for Per Inge Torkelsen, straumstøtte for frivillige organisasjonar, tilskot til større idrettsarrangement, integreringstilskot, disposisjonsplan for Tasta idrettspark og Stavanger 2025. 

Møtet finn stad i klubbhuset til Brodd på Midjord og vil derfor ikkje bli streamet. 

Medlemmer

Du finn enkelt ut kven som er medlemmer av utvalet på Finn politikar. Bruk filtreringen til å finne andre utval.

Mats Danielsen (Frp). Foto: Carina Johansen
Mats Danielsen (Frp). Foto: Carina Johansen

 

Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog

Kontaktinformasjon

Bjarne Kvadsheim

Leder av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. Se alle verv

Mobil:
958 98 067
E-post:
bjarne.kvadsheim@​stavanger.kommune.no

Else Bird

 • Sekretær for utvalg for miljø og utbygging
 • Sekretær for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog

Mobil:
971 45 845
Telefon:
51 50 75 62
E-post:
else.bird@stavanger.kommune.no

Hanne Navdal Vatnaland

Leder av politisk sekretariat

Mobil:
915 32 045
Telefon:
51 50 87 34
E-post:
hanne.navdal.vatnaland@stavanger.kommune.no