Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utval i Stavanger
 4. Utval for miljø og utbygging

Utval for miljø og utbygging

Kort fortalt

 • Utval for mijø og utbygging, ofte forkorta UMU, har 11 medlemmer og blir leidde av Rune Askeland (MDG).
 • Nestleiar er Jone Laursen (Ap).

Information in other languages

Rune Askeland (MDG). Foto: Carina Johansen.

Rune Askeland (MDG). Foto: Carina Johansen.

Møte

Møta i utval for miljø og utbygging (UMU) er opne for publikum. Skal utvalet behandle saker som er halde unna offentleg innsyn, blir møte lukka for media og publikum under behandlinga av desse sakene. 

Sjå kva saker UMU har behandla tidlegare og oversikta over møtene i år. 

Neste møte er 18. mai 2022. Sakene utvalet skal behandle då, blir offentlege nokre dagar før møtet.

Fleire av møta blir òg viste på nett-tv

Iframe møte UMU
 

Ansvarsområda frå utvalet: 

Utval for miljø og utbygging behandlar mellom anna saker som handlar om: 

 • Klima, miljø og forureining  
 • Eigedommar, anlegg og infrastruktur  
 • Samferdsel og mobilitet
 • Vatn, avløp og renovasjon 
 • Grønnstruktur, naturforvaltning og friluftsliv  
 • Trafikktryggleik  
 • Sentrums- og torgdrift  
 • Utbyggings- og investeringsprogram  

I tillegg er utval for miljø og utbygging mellom anna: 

 • Miljøutvalet til kommunen, som har eit særskilt ansvar for at miljømålet til kommunen blir følgt opp.  
 • Utvalet til kommunen for behandling av saker som gjeld forvaltning av eigedommar og infrastruktur. 
 • Byggjeutvalet til kommunen som har ansvar og styresmakt for prosjektering, bygging, drift og vedlikehald av kommunale bygg, uteområde og anlegg og ansvar for energiøkonomisering, styrings- og kontrollsystem i kommunale bygg. 

Leif Arne Moi Nilsen (Frp). Foto: Carina Johansen.
Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er blant annet medlem av utvalg for miljø og utbygging, formannskapet og kommunestyret. Foto: Carina Johansen.

 

Medlemmer

Du finn enkelt ut kven som er medlemmer av utvalet på Finn politikar. Bruk filtreringen til å finne andre utval. 

Utval for miljø og utbygging

Kontaktinformasjon

Rune Askeland (MDG)

Rune Askeland

Leder for utvalg for miljø og utbygging. 

Mobil:
480 11 644
E-post:
rune.askeland@​stavanger.kommune.no

Else Bird

 • Sekretær for utvalg for miljø og utbygging
 • Sekretær for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog

Mobil:
971 45 845
Telefon:
51 50 75 62
E-post:
else.bird@stavanger.kommune.no

Hanne Navdal Vatnaland

Leder av politisk sekretariat

Mobil:
915 32 045
Telefon:
51 50 87 34
E-post:
hanne.navdal.vatnaland@stavanger.kommune.no