PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utval i Stavanger
 4. Utval for oppvekst og utdanning

Utval for oppvekst og utdanning

Kort fortalt

 • Utval for oppvekst og utdanning har mellom anna ansvaret for skular, SFO, barnevern, barnehagar og fritidstilbod.
 • Utvalet har 13 medlemmer og blir leidde av Eirik Faret Sakariassen (SV). Nestleiar er Ingvild Sørensen (MDG).

Information in other languages

Mette Vabø er leder for utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger.

Mette Vabø (V) er leder for utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger.

Ansvarsområda frå utvalet

Utval for oppvekst og utdanning behandlar mellom anna saker som handlar om: 

 • Grunnskule
 • Barnehage  
 • Vaksenopplæring
 • Skulehelse
 • Helsestasjon
 • Jordmor
 • Familierettleiing
 • Barnevern
 • Einslege mindreårige 

Møte

Møta i utval for oppvekst og utdanning er opne for publikum. Skal utvalet behandle saker som er halde unna offentleg innsyn blir lukka møtet.

Neste møte er 11. mai 2022. 

Du kan lese sakspapira her

Fleire av møta blir òg viste på nett-tv.

Medlemmer

Du finn enkelt ut kven som er medlemmer av utvalet på Finn politikar. Bruk filtreringen til å finne andre utval. 

Utval for oppvekst og utdanning