PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Politiske utval i Stavanger
 4. Utval for oppvekst og utdanning

Utval for oppvekst og utdanning

Kort fortalt

 • Utval for oppvekst og utdanning har mellom anna ansvaret for skular, SFO, barnevern, barnehagar og fritidstilbod.
 • Utvalet har 13 medlemmer og blir leidde av Eirik Faret Sakariassen (SV). Nestleiar er Ingvild Sørensen (MDG).

Information in other languages

Eirik Faret Sakariassen. Foto: Carina Johansen

Eirik Faret Sakariassen (SV) er leder av utvalg for oppvekst og utdanning. Foto: Carina Johansen

Ansvarsområda frå utvalet

Utval for oppvekst og utdanning behandlar mellom anna saker som handlar om: 

 • Grunnskule
 • Barnehage  
 • Vaksenopplæring
 • Skulehelse
 • Helsestasjon
 • Jordmor
 • Familierettleiing
 • Barnevern
 • Einslege mindreårige 

Møte

Møta i utval for oppvekst og utdanning er opne for publikum. Skal utvalet behandle saker som er halde unna offentleg innsyn blir lukka møtet.

Neste møte er 11. mai 2022. 

Du kan lese sakspapira her

Fleire av møta blir òg viste på nett-tv.

Medlemmer

Du finn enkelt ut kven som er medlemmer av utvalet på Finn politikar. Bruk filtreringen til å finne andre utval. 

Utval for oppvekst og utdanning

Kontaktinformasjon

Eirik Faret Sakariassen (SV)

Eirik Faret Sakariassen (SV)

Leder av utvalg for oppvekst og utdanning. 
 

Mobil:
993 99 181
E-post:
eirik.faret.sakariassen@​stavanger.kommune.no

Rigmor Strøm

 • Sekretær for utvalg for oppvekst og utdanning.
 • Sekretær for Finnøy kommunedelsutvalg. 

Mobil:
976 84 552
Telefon:
51 50 70 73
E-post:
rigmor.strom@stavanger.kommune.no

Hanne Navdal Vatnaland

Leder av politisk sekretariat

Mobil:
915 32 045
Telefon:
51 50 87 34
E-post:
hanne.navdal.vatnaland@stavanger.kommune.no