PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Politikk
 3. Råda i Stavanger
 4. Eldrerådet

Eldrerådet

Kort fortalt

 • Eldrerådet består av ni medlemmer og blir i perioden 2019-2023 leia av Rolf Marton Amundsen.
   

Information in other languages

Møte og saker

Sjå møteoversikt og sakspapir for eldrerådet

Finn medlemmer

Her kan du sjå kven som er medlem av utvalet og finne kontaktinformasjon

Søk støtte frå Eldrerådet!

Eldrerådet deler kvart år ut midlar til frivillige organisasjonar som driv sosialt førebyggjande arbeid blant eldre. Lokale frivillige organisasjonar, lag, foreiningar og forsamlingar kan søkje om driftsmidlar som supplement til offentleg hjelp. Organisasjonen må vere registrert i Brønnøysundregisteret og heimehøyrande i Stavanger kommune. 

Søknadsfrist 31. mars. Søknadsskjema og retningslinjer for tilskot frå Eldrerådet (word).

Dette gjer rådet 

Eldrerådet skal behandle saker av prinsipiell karakter som er særleg viktige for eldre.

Eldrerådet er eit rådgivande organ for kommunen og kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen. Utsegnene frå rådet skal følgje saksdokumenta til det organet som fattar endeleg
vedtak i saka.

Eldrerådet har myndigheit til å fordele tilskot til aktivitetar for eldre.
Eldrerådet skal uttale seg på vegner av interessegruppa i saker som blir lagde fram til behandling.

Kontaktinformasjon

Jorunn Lura Jåsund

 • Sekretær for utvalg for helse og velferd. 
 • Sekretær for utvalg for arbeidsliv og lønn. 
 • Sekretær for Rennesøy kommunedelsutvalg
 • Sekretær for eldrerådet
 • Sekretær for funksjonshemmedes råd. 
 • Sekretær for innvandrerrådet.

Mobil:
908 73 739
Telefon:
51 50 78 86
E-post:
jorunn.lura.jaasund@stavanger.kommune.no