PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Råda i Stavanger
  4. Innvandrarrådet

Innvandrarrådet

kort fortalt

Innvandrarrådet i Stavanger har fem medlemmer og blir i perioden 2019-2023 leia av Jaroslaw Sobon.

Information in other languages

Møte og saker

Sjå møteoversikt og sakspapir for rådet

Finn medlemmer

Her kan du sjå kven som er medlemmer av utvalet og finne kontaktinformasjon.

Ansvarsområda til innvandrarrådet 

Innvandrarrådet skal behandle saker av prinsipiell karakter som handlar om likestilling og mangfald på området etnisitet og saker som gjeld innvandrarar.

Innvandrarrådet skal gi råd til kommunedelsutvala om å involvere og motivere innvandrarar til deltaking i utviklinga av lokaldemokratiet og nærmiljøet.

Innvandrarrådet er arbeidsutval for dialogforum for mangfald og inkludering, og skal førebu og summere opp møta i forumet.

Innvandrarrådet skal uttale seg på vegner av interessegruppa i saker som blir lagde fram for rådet.