PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Råda i Stavanger
  4. Rådet frå funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma

Kort fortalt

Rådet frå funksjonshemma har ni medlemmer og blir i perioden 2019-2023 leia av Arnhild Kirsten Blychert.

Information in other languages

Møte og saker

Sjå møteoversikt og sakspapir for rådet

Finn medlemmer

Her kan du sjå kven som er medlemmer av utvalet og finne kontaktinformasjon.

Ansvarsområda til rådet

Rådet frå funksjonshemma skal behandle saker av prinsipiell karakter som er særleg viktige for menneske med nedsett funksjonsevne.

Rådet skal særleg vurdere forhold som universell utforming, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedset funksjonsevne.

Rådet er eit rådgivande organ for kommunen og kan sjølv ta opp saker som vedkjem interessegruppa. Utsegnene frå rådet skal følgje saksdokumenta til dei kommunale organa som fattar endeleg vedtak i saka.

Kontaktinformasjon

Jorunn Lura Jåsund

  • Sekretær for utvalg for helse og velferd. 
  • Sekretær for utvalg for arbeidsliv og lønn. 
  • Sekretær for Rennesøy kommunedelsutvalg
  • Sekretær for eldrerådet
  • Sekretær for funksjonshemmedes råd. 
  • Sekretær for innvandrerrådet.

Mobil:
908 73 739
Telefon:
51 50 78 86
E-post:
jorunn.lura.jaasund@stavanger.kommune.no