PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Sjå politiske møte på nett-tv

Sjå politiske møte på nett-tv

Kort fortalt

Information in other languages

Stavanger formannskap. Foto: Carina Johansen

Stavanger formannskap. Foto: Carina Johansen

Sjå møteplan 

Oversikt over kommande møte, politikarar og utval finn du på www.stavanger.kommune.no/politikk.

Tidlegare kommunestyremøte - nett-tv-sendingar fom. 30. august 2021

25. oktober 2021

27. september 2021

30. august 2021

Skildring av, og vilkår for bruk av nett-tv-en til Stavanger kommune

  • Nett-tv-en til Stavanger kommune sender direkte frå møta i formannskapet og kommunestyret. Ordninga starta i november 2017.

Møta ligg ope tilgjengeleg i nettløysinga i to år. Møta kan fritt embeddes i andre nettløysingar og blir lasta ned. 

Vilkår for bruk

  • Ved vidareformidling av direkte video eller opptak frå møta må det informerast om at Stavanger kommune er rettshavar.
  • Det er ikkje tillate å utnytte sendingane eller opptaka kommersielt.
  • Opptak av kommunale møte kan ikkje nyttast i reklamesamanheng.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat

Besøksadresse:

Rådhuset Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90