PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Slik blir styrt Stavanger

Slik blir Stavanger styrt

Kort fortalt

  • Kommunestyret er øvste politiske styresmakt.
  • Kommunestyret består av 67 politikarar. 
  • Politikarar blir valde av innbyggjarane til kommunen ved kommuneval.
  • Det er kommuneval kvart fjerde år.

Information in other languages

Styringsmodell

Stavanger kommune blir styrt etter formannskapsmodellen, med bystyret som øvste politiske styresmakt.

Kommunestyret 2019-2023

Det første kommunestyret i nye Stavanger vart valde 9. september 2019. Kommunestyret blir konstituert 21. oktober 2019. Sjå medlemsoversikta

Formannskapsmodellen

Når ein kommune blir styrt etter formannskapsmodellen er det dei politiske utvala som har den overordna styringa og leiing av kommunen.

Bystyret vel representantar til formannskapet og dei andre politiske utvala. I Stavanger kommune blir valde representantane til dei politiske og upolitiske utvala etter forholdstalsprinsippet.

Demokratisk medverknad

Dei demokratiske prosessane i kommunen inkluderer det politiske systemet, men er òg prosessar som blir drive av administrasjonen, gjerne i forkant av den politiske behandlinga.
Døme er delar av det kommunale planarbeidet. Her blir invitert involverte partar på mange nivå til å komme med meiningsytringar og innspel.

I tillegg har kommunen ei rekkje upolitiske styre, råd og utval som har ansvar og arbeidsoppgåver innan eit avgrensa område. Døme på dette er rådet til kommunen for funksjonshemma og bystyret til ungdommen.

Slik påverkar du

Politikarane og kommuneadministrasjonen vil styre byen til det beste for deg, og vil gjerne høyre synspunkta dine om saker og tema du brenn for. Har du som enkeltperson eller medlem av ein organisasjon ei sak du vil lufte for politikarane kan ordførarens open dag eller politikartorget kanskje vere staden å gå.