PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøval i Stavanger
 5. Grønnere transport
 6. Støtte til kjøp av el-lastesykkel

Støtte til kjøp av elektriske lastesyklar

Kort fortald:

 • Småbarnsfamiliar kan igjen søkja støtte om kjøp av el-lastesyklar.
 • Bedrifter, ideelle organisasjonar, barnehagar, sjukeheimar og helsetenester i Stavanger kommune kan også søkja om støtte til el-lastesykkel.
 • Når elektriske laste- og transportsyklar erstattar køyretøy med fossilt drivstoff, bidreg det til å redusera utslepp av klimagassar i Stavanger.
" "

Kven kan søkja om støtta?

 • Barnefamiliar som har barn fødd i 2016 eller seinare og som ønskjer å kjøpa el-lastesykkel berekna for minst to barn. Barnefamiliar som har fått tildelt støtte frå Stavanger kommune til kjøp av el-lastesykkel tidlegare, kan ikkje søkja på ny denne runden.
 • Bedrifter, ideelle organisasjonar, barnehagar, sjukeheimar og helsetenester som vil bruka el-lastesykkel til vare- og persontransport eller frakt av utstyr for handverkarar.
 • Søkjarar må vera busett/registrert i Stavanger kommune.

Kva kan du søkja om støtte til?

 • Kjøp av el-lastesykkel som blir levert av norsk leverandør eller butikk.
 • Du kan ikkje søkja om støtte til el-lastesykkel som allereie er bestilt eller kjøpt.
 • Den som får støtte, skal behalda el-lastesykkelen i minst 3 år.
 • Støtta, eller deler av støtta, skal betalast tilbake viss ho er utbetalt på feil grunnlag.

Kor mykje gir kommunen i støtte?

 • Støtta er på inntil 15 000 kroner.
 • Støtta kan ikkje utgjera meir enn 50% av pristilbod på sykkelen.
 • Kvar søkjar kan få støtte til éin el-lastesykkel.

Kommunen har sett av inntil 1,3 millionar kroner til denne støtteordninga. Av dette kan inntil 800 000 kroner bli brukte til el-lastesyklar til barnefamiliar. Viss kommunen får fleire søknader enn det er midlar til, blir det avgjort ved loddtrekking kven som får støtte.

Korleis søkjar du?

 • Før du søkjer, må du få eit pristilbod på sykkelen du ønskjer å kjøpa frå forhandlaren.
 • Klikk på lenkja til søknadsskjemaet nedanfor, logg deg inn og fyll ut.
 • Skriv også kort kva du har tenkt å bruka el-lastesykkelen til. Dette blir lagt vekt på når søknaden blir behandla.
 • Last opp pristilbod på sykkel saman med skjemaet, og send det inn.
 • Frist til å søkja om støtte er 26. april 2023. Du får svar på søknaden innan 16.mai.

Her søkjer du om støtte

 

Utbetalingsskjema

Når el-sykkelen er betalt, fyller du ut dette utbetalingsskjemaet og lastar opp kvitteringa for kjøpet. Etter at utbetalingsskjemaet er godkjent, blir støtta utbetalt til kontonummeret du har oppgitt i utbetalingsskjemaet.

No kan du også leiga el-lastesyklar

Frilager, saman med Stavanger kommune, låner ut el-lastesyklar til 20 kroner dagen. Maksimal låneperiode er 7 dagar. El-lastesyklane er berekna til transport av barn, men kan også brukast til varetransport. Per i dag er det utplassert syklar ved Bekkefaret bydelshus, Kvernevik bydelshus, Tasta bydelshus og Hundvåg bydelshus..

El-lastesyklane kan bestillast på Frilager.

Støtte til kjøp av el-moped og el-motorsykkel ENOVA gir kr. 3500 i støtte til kjøp av el-moped og inntil kr. 25000 til kjøp av el-motorsykkel. Meir informasjon om støtteordninga og søknadsskjema finn du her.

Kontaktinformasjon

Nicolai Songe-Møller

rådgiver elbil-lading

Mobil:
474 58 842
E-post:
nicolai.songe-moller@stavanger.kommune.no