Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Gode miljøval i Stavanger
  5. Pant på gamle vedovner

Pant på gamle vedomnar

Kort fortald

  • ORDNINGA ER NO AVSLUTTA, OG DU KAN IKKJE LENGER SØKJE OM PANT FOR Å SKIFTE UT EIN GAMMAL VEDOMN. SKJEMA FOR Å SØKJE OG FOR Å SENDE FERDIGMELDING ER DIFOR FJERNA FRÅ NETTSIDA.
  • Panteordninga for vedomnar er, etter politisk vedtak, avslutta.
  • Frist for å søkje var 1.4.2021, og frist for å sende inn ferdigmelding var 1.6.2021. 
  • Luftkvaliteten er nokre gonger dårleg i tettbygde strøk, og denne ordninga gjaldt difor for den tidlegare Stavanger kommune (dvs. ikkje kommunedelane Rennesøy og Finnøy).

 

Information in other languages

Pant på vedovner

Fristen for å søkje var 1. april 2021. Søknadsskjemaet er no fjerna.

Siste frist for innsending av sluttdokumentasjon var 1. juni 2021. Skjema for ferdigmelding er no fjerna. 

Kvifor fanst denne ordninga?

I periodar om vinteren har Stavanger dårleg luftkvalitet. Gamle omnar og peisar brenn ikkje reint. Det betyr at dei tilfører lufta meir sot enn nyare eldstader. Det er eit problem for astmatikarar, andre personar med luftvegssjukdommar, barn og eldre menneske, særleg i strøk nær sentrum.

Inntekter frå piggdekkgebyret har finansiert ordninga. 

Fyr riktig, unngå brann 

Hos brannvesenet får du gode tips om riktig vedfyring.