PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Støy

Støy

Kort fortalt

  • Støy kan verke negativt inn på helsa, skape mistrivsel og opplevast som ei plage. I Stavanger er vegtrafikk den største støykjelda.
  • Støy langs hovudvegar kan gi plagsam støy. Har du problem med trafikkstøy kan du sende e-post til Statens vegvesen.

Information in other languages

Ta kontakt dersom du er plaga av støy

Heilagdagsfred

Lov om heilagdagsfred fortel mellom anna kva som er tillate av støy på heilagdagar. Lovteksten seier følgjande: "På heilagdagar frå klokka 00 til klokka 24 og dessutan påske-, pinse- og julaftan etter klokka 16 skal det haldast heilagdagsfred som ingen nokon stad må forstyrre med utilbørleg larm.

Ved kyrkje eller gudstenestestad er det medan heilagdagsfreden varer ikkje tillate å forstyrre gudstenesta med unødig larm eller arbeid eller anna forstyrrande verksemd."

Strategisk støykartlegging 2017

I 2017 vart det gjennomført kartlegging av støy frå dei største støykjeldene i Stavanger: vegtrafikkstøy, jernbane-, fly- og hamnestøy. Resultatet av kartlegginga er presentert i rapporten Strategisk støykartlegging i Stavanger kommune 2017 (PDF, 1,3 MB).

Handlingsplan mot støy 2018-2023

Les og last ned handlingsplan mot støy (PDF 0,9 mb)