Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Tilskudd til strandrydding

Tilskudd til strandrydding

Kort fortalt

 • Frivillige lag og organisasjoner i Stavanger kan nå søke støtte til opprydding i strandsonen.
 • Tilskuddrammen er 180 000 kroner, med inntil 20 000 kroner per kommunedel.
 • Midlene fordeles av kommunedelsutvalgene.
 • Søknadsfristen er 7. august 2022.
 • Ryddeaksjoner gjennomføres i tidsperioden juni-november 2022.

Frivillige lag og organisasjoner i Stavanger kan søke støtte til opprydding i strandsonen. I tillegg kan det gis tilskudd til opprydding langs vann og innsjøer. Det er avsatt 180 000 kroner fra Klima- og miljøfondet til strandrydding, med inntil 20 000 kroner per kommunedel.

Hvem kan søke?

Frivillige lag og organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret med adresse i Stavanger kommune.

Søknadsfrist

Frist for å søke er 7. august 2022.

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • Opprydding i strandsonen
 • Organisering av strandryddeaksjoner
 • Motivasjonsmidler for frivillige som deltar på ryddeaksjoner

Det er mulig å søke om bruk av motivasjonsmidler for frivillige som deltar på ryddeaksjoner. Bruk av motivasjonsmidler skal ikke undergrave prinsippet om at opprydding skal baseres på dugnad og frivillighet.
Motivasjonsmidler skal gå til allmennyttige formål. Eksempler på dette kan være: 

 • enkel bevertning under ryddeaksjonen
 • et begrenset beløp kan tildeles som inntekt til lag og organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret med adresse i Stavanger kommune
 • innkjøp av mindre premier til konkurranser, gjerne rettet mot korps, idrettslag og lignende.

Tilgjengelige midler

180 000 kroner, med inntil 20 000 kroner per kommunedel.
Minstesummen det kan søkes om er 5000 kroner.

Midlene fordeles av kommunedelsutvalgene.
Dersom det er mange kvalifiserte søkere til ryddeaksjoner i en kommunedel, kan kommunedelsutvalget bruke loddtrekning for å fordele hele eller deler av tilskuddet.

Søknadsskjema

Fyll ut elektronisk søknad

Hva skal søknaden inneholde?

 • Beskrivelse av ryddeaksjonen, kommunedel, området der det skal ryddes og hvorfor akkurat dette området er valgt.
 • Antall deltakere og dugnadstimer.
 • Beskrivelse av hvem som er ansvarlig for å ta hånd om avfallet og hvor avfallet skal leveres.

Hva vektlegges i søknadsbehandlingen?

Rapportering

Så raskt som mulig etter ryddeaksjonen er gjennomført, men senest 1. desember 2022, skal tilskuddsmottaker levere en rapport. Rapporten skal være i form av en kort tekst, gjerne med bilder/film fra aktiviteten.
Rapporten skal sendes til: postmottak@stavanger.kommune.no

Spørsmål og svar om ryddekasjoner

 

Kontaktinformasjon

Randi-Merete Lode

rådgjevar

Mobil:
993 68 692
Telefon:
51 50 89 38
E-post:
randi-merete.lode@stavanger.kommune.no