Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Gratis bussreiser for studenter i Stavanger

Gratis bussreiser for studenter i Stavanger

Kort fortalt

 • Ordningen har ikke blitt videreført og var ferdig i 2019.

Information in other languages

Bystyrets vedtak om gratis bussreiser

Bystyret vedtok dette 18. juni 2018:

 1. Det etableres en kommunal tilskuddsordning for studenter som melder flytting til Stavanger kommune, som gjelder gratis busskort i 1 år.
 2. Det avsettes inntil kr 5 mill. til tilskuddsordningen med en prøvetid på 2 år. Ordningen finansieres av generelt disposisjonsfond. Tiltaket innarbeides i budsjett 2018 og i kommende økonomiplan.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å etablere og iverksette ordningen.
 4. Ordningen evalueres etter endt prøvetid.
 5. Gratis busskort for 1 år tilbys fulltidsstudenter (30 studie-/fagskolepoeng pr semester) som har betalt semesteravgift til Studentsamskipnaden i Stavanger. Flytting må være meldt før 1. oktober.
 6. Ordningen skal gjelde alle studenter som melder flytting, og ikke kun «nye studenter».
 7. Opprinnelig bostedskommune kan være innenfor Rogaland.
 8. Busskortet utleveres forskuddsvis etter vist dokumentasjon på meldt flytting og betalt semesteravgift.
 9. 10% av økt tilskudd fratrukket busskort-utgifter bes satt av til et studentfond som kan tildeles helse, kultur, idrett og sosiale studentformål av Studentrådet i Stavanger.