Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Gatebruksplan for Johannes´ gate med flere

Gatebruksplan for Johannes´ gate med flere

Plankart

Plankart
Stavanger kommune

Oppgradering av gater i forbindelse med nye vann og avløpsledninger


Stavanger kommune ved Bymiljø og Utbygging skal legge nye vann og avløpsledninger i Johannes´gate, Erfjordgata, Taugata, Øvre Haukeligate og Øvre Suldalsgate i 2023.
I den forbindelse ønsker vi å oppgradere berørte gater og Taugata. For tidsmessig oppgradering er det behov for endring av gjeldende reguleringsplaner for gatene. Dette for å legge til rette bedre for myke trafikanter og et grønnere bymiljø.

Dokumenter 

Si din mening innen 29. april

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 29.04.2022 til Bymiljø og utbygging, Postboks 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.