Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Høring reguleringsplan
 6. Konsesjonssøknad 132 kV kraftledning Krossberg-Harestad-Nordbø

Konsesjonssøknad 132 kV kraftledning Krossberg-Harestad-Nordbø

Ny 132 kV kraftledning

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Lnett for en ny 132 kV kraftledning fra planlagte Krossberg transformatorstasjon, via ny Harestad transformatorstasjon til ny Nordbø transformatorstasjon, i Stavanger og Randaberg kommune i Rogaland. Søknaden er tilgjengelig på Konsesjonssak - NVE

Dokumenter 

Folkemøter

om ny 132 kV kraftledning Krossberg–Harestad–Nordbø

 • Varen Randaberg kulturscene
  tirsdag 5. april kl. 19.00
 • Rennesøy kulturhus
  Onsdag 6. april kl. 19.00

Plakat om folkemøter

Si din mening innen 13. mai 

Dere kan sende uttalelse på én av følgende måter:

 • via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider
 • via e-post til uttalelse@nve.no
  (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 201842170 i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)
 • via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 13. mai 2022.