PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2733 Gamle Madlavei 10

Plan 2733 Gamle Madlavei 10

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Gamle Madlavei 10

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 18.11.2021 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er å legge til rette for nye boliger og flytting av eksisterende vernede våningshus. Husets fasader skal tilbakeføres og verdifulle trær bevares. Planen skal gi området en arkitektonisk og miljømessig oppgradering.

Dokumenter 

Si din mening innen 4. mars

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 04.03.2022 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Eivind Leschbrandt Hustvedt, telefon 51 50 83 01 eller på e-post
eivind.leschbrandt.hustvedt@stavanger.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag - fredag kl 08:30-15:00