Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2740 Gulaksveien 3-4

Plan 2740 Gulaksveien 3-4

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Boliger og forsamlingslokale

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 17.03.2022 å legge planen ut på høring.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av et område med boliger med tilhørende funksjoner som forsamlingslokale, offentlig park og samferdselsanlegg.

Dokumenter 

Informasjonsmøte 6. april

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte onsdag 06.04.2022, kl. 1700. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23,møterom kantinen.

Si din mening innen 13. mai

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 13.05.2022 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.